Xterm

Kategorie: Open-source

Xterm je emulátor terminálu pro X Window System. Přináší podporu DEC VT102/VT220 a vybrané funkce z vysoko­úrovňových terminálů jako jsou VT320/VT420/VT520. Poskytuje také emulaci Tektronix 4014 pro programy, které nemůžou používat přímo systém oken.

Xterm automaticky zvýrazňuje textový kurzor když ukazatel přechází na okno(aktivní) a znenápadní ho při odchodu ukazatele(v pozadí). Pokud je okto aktivní, kurzor je zvýrazněn a nezáleží na tom, kde je ukazatel.

Xterm dovoluje aplikacím přijímat události myši (tlačítka a kolečko) a také ovládací sekvence klávesnice.

Instalace

Instalace programu Xterm se provádí balíčkem xterm. Ve většině distribucí je k dispozici z repozitářů a není jej obtížné kompilovat ze zdrojového kódu.

Alpine Linuxapk add xterm
Arch Linuxpacman -S xterm
CentOSyum install term
Debianapt install xterm
FreeBSDpkg install xterm
OpenSUSEzypper install xterm
Ubuntuapt-get install xterm

Nastavení

Uživatelské nastavení hledá program v souboru .Xresources domovského adresáře. Nastavení probíhá formou zápisu parametrů do textového souboru.

Ukázka mého .Xresources

XTerm*renderFont: true
XTerm*faceName: DejaVu Sans Mono
XTerm*faceSize: 9
XTerm*foreground: white
XTerm*background: black
XTerm*saveLines: 2000

UXTerm*renderFont: true
UXTerm*faceName: DejaVu Sans Mono
UXTerm*faceSize: 9
UXTerm*foreground: white
UXTerm*background: black
UXTerm*saveLines: 2000

Pro extra barevné tučné a kurzívové písmo použiji nastavení (náhled):

XTerm*vt100.colorBDMode: true
XTerm*vt100.colorBD: rgb:82/a4/d3
XTerm*vt100.colorULMode: true
XTerm*vt100.colorUL: rgb:e4/e4/e4
XTerm*scaleHeight: 1.01

Pro 256 barev v terminálu poslouží (náhled):

XTerm*termName: xterm-256color

Barevné téma

Vytvořil jsem barevné téma dle vzoru tohoto webu. Obsahuje tyto barvy:

  • b9d9ff ▮▮
  • b0b0b0 ▮▮
  • e9e9e9 ▮▮
  • 0f151c ▮▮

V souboru ~/.Xresources stačí definovat barvy pomocí parametrů:

XTerm*vt100.colorBD: #b9d9ff
XTerm*vt100.colorUL: #b0b0b0
XTermforeground: #e9e9e9 
XTermbackground: #0f151c

Atributy nastavení

  • Xterm*foreground Barva popředí – písma
  • Xterm*background Barva pozadí terminálu
  • Xterm*faceName Název použitého fontu
  • Xterm*faceSize Velikost písma v pixelech
  • Jestliže používáme unicode a Xterm, hodí se konfigurovat UXTerm anebo mít zapsané obě formy jako na příkladu mého .Xresources.

Menu je možné vyvolat pomocí klávesy CTRL a stisknutím tlačítka myši v okně terminálu, máme navýběr z následujících:

Levé tlačítko myši

Hlavní nastavení vyvolané pomocí CTRL + Levé tlačítko myši

Hlavní nabídka dovolí ovládat zobrazení a funkce terminálu, vysílat signály úlohám a ukončení.

Prostřední tlačítko myši

Nastavení terminálu vyvolané klávesami CTRL + Kolečko myši

Nastavení terminálu ovládá funkce jako: rolovací lišta, upozornění, schránka, blikající kurzor a jiné.

Pravé tlačítko myši

Nastavení písma vyvolané klávesami CTRL + Pravé tlačítko myši

Písma lze zvětšovat a zmenšovat, měnit kódování a podobně.