Xsession

Kategorie: Open-source

Soubor ~/.xsession v uživatelském adresáři udává příkazy po spuštění X sezení. Jakmile naběhne grafický server, načte se obsah souboru .xsession.

Starší a klasičtí správci displeje jej automaticky načítají (XDM a SDDM) avšak modernější správci jej nevedou v patrnosti. Když existuje soubor .xsession v domovském adresáři, je automaticky použit namísto systémové výchozí konfigurace.

Využiji jej zejména při rozdílných požadavcích na sezení X Serveru u více uživatelů. Jestliže mám správce displeje SDDM a chci u dvou uživatelů spouštět rozdílná prostředí, nastavím SDDM sezení obou uživatelů na uživatelské a vhodně upravím každý soubor .xsession u uživatele. Při použití správce oken XDM jej primárně používám pro start grafického prostředí.

Příklad mého .xsession

Na virtuálním počítači se systémem FreeBSD používám správce displeje XDM a správce oken Awesome. Nejdříve se načte nastavení .Xresources, poté se upraví rozlišení na 1280×720, dále se načte české rozložení klávesnice a na závěr odstartuje správce oken Awesome. Rozlišení upravuji z toho důvodu, že výchozí rozlišení ve VirtualBoxu mám 800×600 a pro práci potřebuji trochu větší plochu.

#!/bin/sh
xrdb -merge ~/.Xresources &
xrandr --output default --mode 1280x720 &
setxkbmap cz &
awesome

Další šikovné příkazy v Xsession

  • xsetroot -solid gray Nastaví šedivé pozadí