Xresources

Kategorie: Open-source

Je konfigurační soubor uživatele nastavující parametry X klientů aplikací, nachází se v domovském adresáři ~/.Xresources. Dá se využít například pro nastavení:

  • DPI
  • Vyhlazování hran
  • Změny písma
  • Témata kurzoru
  • Barevná témata
  • XScreenSaver
  • Pro nastavení některých X aplikací jako Xterm, rxvt, xpdf

Jak nahrát ručně konfiguraci Xresources? Jednoduše pomocí zavolání příkazu xrdb:

xrdb ~/.Xresources

Anebo také:

xrdb -merge ~/.Xresources

Pro zjištění již stávající konfigurace použiji příkaz:

xrdb -query

Pro zápis do konfiguračního souboru xinitrc používám rovněž výše zmíněný příkaz anebo:

[[ -f ~/.Xresources ]] && xrdb -merge -I$HOME ~/.Xresources

Moje nastavení obsahující stejné parametry jako uvádím níže je ke stažení v úvodu této stránky. Povolením 256 barev terminálu je k dispozici více barev pro hezčí vzhled položek a také barevným rozlišením tučných písem se zpřehlední náročnější texty. Výsledný efekt může být následující:

Nastavení

Výchozí systémové nastavení programů můžeme najít v umístění /usr/share/X11/app-defaults/. V případě například systému FreeBSD jde o umístění /usr/local/share/X11/app-defaults/.

Pro zjištění nastavení využiji příkazu:

xrdb -query -all

Více možných zápisů

Nastavení jednotlivých programů mohu zapsat dvěma způsoby:

XTerm*faceSize: 9
XTerm.faceSize: 9

Příklady nastavení

Na níže uvedeném příkladu je vidět ukázka nastavení pro program Xterm a jeho Unicode variantu UXterm.

XTerm*termName: xterm-256color
XTerm*vt100.colorBDMode: true
XTerm*vt100.colorBD: rgb:82/a4/d3
XTerm*vt100.colorULMode: true
XTerm*vt100.colorUL: rgb:e4/e4/e4
XTerm*scaleHeight: 1.01

XTerm*renderFont: true 
XTerm*faceName: DejaVu Sans Mono 
XTerm*faceSize: 9 
XTerm*foreground: white 
XTerm*background: black 
XTerm*saveLines: 2000 

UXTerm*renderFont: true 
UXTerm*faceName: DejaVu Sans Mono 
UXTerm*faceSize: 9 UXTerm*foreground: white 
UXTerm*background: black 
UXTerm*saveLines: 2000

Xcursor.size: 16
  • Pro změnu velikosti kurzoru myši:
Xcursor.size: 16
  • Pro terminál s 256 barvami:
XTerm*termName: xterm-256color
  • Barevné zvýraznění tučných písem:
XTerm*vt100.colorBDMode: true
XTerm*vt100.colorBD: rgb:82/a4/d3
XTerm*vt100.colorULMode: true
XTerm*vt100.colorUL: rgb:e4/e4/e4

Vytváření vlastního barevného téma

Pro správnou funkci musíme ohlídat, zda se soubor .Xresources načítá do systémové konfigurace, aby byly tyto změny vůbec zohledněny. Zde je ukázka použitých barev:

Jako první je potřeba definovat barvy, definici je lepší udělat pomocí proměnných, které si sami nazveme dle libosti. Barev by mělo býti alespoň 15 typů:

#define _popredi #e9e9e9 
#define _pozadi #0f151c 
#define _pozadisv #0a1e35 
#define _cyan #b9d9ff 
#define _cyantm #3b5473 
#define _sediva #b0b0b0 
#define _modra #4960ff 
#define _modrasv #949cda 
#define _modratm #1a2360 
#define _fialova #8c00ff 
#define _fialovasv #b861ff 
#define _fialovatm #200339 
#define _koral #00ff78 
#define _zelena #00d41b 
#define _zelenasv #82e68f 
#define _oranzova #ff4e00 
#define _oranzovasv #ffba9b 
#define _oranzovatm #8b2a00 
#define _cervena #ff2626 
#define _cervenatm #420909 

Jestliže máme vlastní barvy motivu definované, můžeme je začít přiřazovat k systémovým proměnným. Některé si zde ukážeme:

*foreground: _popredi
*background: _pozadi
*cursorColor: _modra
*fadeColor: _oranzova
*pointerColorBackground: _oranzovatm
*pointerColorForeground: _oranzovasv

Barevná paleta přichází na řadu v pořadí vypsaném níže a dvojice barev by neměla mít splývající barvy podobného charakteru, ale v ideálním případě by měla být opticky oddělitelná. Paramtery color0 – color15 jsou systémem vyžadované proměnné a k nim dosazujeme své barvy:

*color0: _pozadisv
*color8: _pozadi

*color1: _cervena
*color9: _cervenatm

*color2: _cyan
*color10: _cyantm

*color3: _modra
*color11: _modratm

*color4: _modrasv
*color12: _pozadi

*color5: _fialova
*color13: _fialovatm

*color6: _zelenasv
*color14: _zelena

*color7: _oranzovatm
*color15: _oranzova

MV motiv

MV motiv pro Xresources - htop

Barevný motiv dle webu Mvéčko, který obsahuje odstíny ladící s webem. Více o motivu…