XDM

Kategorie: Open-source

XDM je lehký správce displeje (přihlašovací manažer). Po autorizaci uživatele startuje desktopové sezení čtené ze souboru .xsession v domovském adresáři.

XDM

Nastavení

Na běžných linuxových distribucích se startuje XDM jako služba, stačí tedy zaktivovat službu xdm.service například pomocí systemctl anebo jinak.

 • /etc/X11/xdm/Xresources konfigurační soubor pro zdroje
 • /etc/X11/xdm/xdm-config vlastní konfigurace
 • /etc/X11/xdm/Xsetup_0 spouštění konzole a jiných aplikací k přihlášení

Arch Linux

Na systémech Arch Linux nainstaluji balík xorg-xdm a povolím službu xdm.service po startu:

pacman -s xorg-xdm
systemctl enable xdm.service

FreeBSD nastavení

Pro spouštění programu XDM po startu PC je potřeba zapnout TTY 8 předvolené pro XDM. Upravíme soubor /etc/ttys, tím pádem v souboru bude řádek:

ttyv8 "/usr/local/bin/xdm -nodaemon" cons25l2 on secure
 • /usr/local/etc/X11/xdm/Xresources konfigurační soubor pro zdroje
 • /usr/local/etc/X11/xdm/xdm-config vlastní konfigurace
 • /usr/local/etc/X11/xdm/Xsetup_0 spouštění konzole a jiných aplikací k přihlášení

Atributy nastavení

Xresources

 • Uvítací text CLIENTHOST doplní automaticky název počítače
xlogin*greeting: Vítejte na počítači CLIENTHOST
 • Text při chybě autorizace
xlogin*fail: Zaznamenán neautorizovaný přístup, volám policii
 • Obrázek v přihlašovacím okně – logo
xlogin*logoFileName: /usr/local/share/pixmaps/obrazek.xpm
 • Font a styl
xlogin*face: Helvetica-12
 • Velikost okna- 800 je šířka, 400 je výška a 0-0 je odsazení
xlogin*geometry: 800-400-0-0

Vypnutí okna s Xkonzolí

Soubor Xsetup_0 a Xresources obsahují instrukce pro spuštění xconsole. Soubor Xsetup_0 vyprázdníme anebo zakomentujeme řádek s příkazem xconsole. V souboru Xresources najdeme ke konci řádky začínající xconsole a zakomentujeme nebo odstraníme.