XAMPP – Apache, MySQL, FileZilla, Mercury a Tomcat server

Kategorie: Open-source, Windows

XAMPP je volná distribuce Apache obsahující MariaDB, PHP a Perl, balíček je určen pro snadnou instalaci a užití Apache serveru.

Mnoho lidí má problémy s instalací Apache serverů a ještě k tomu zprovoznit MariaDB, PHP a Perl. Cílem programu XAMPP je poskytnout jednoduchou instalaci serveru pro vývojáře. Programy pro server běží jako služby. K dispozici je i logování událostí. Apache naslouchá na portech: 80, 443. Ujistěte se, že jsou povoleny ve firewallu.

Je k dispozici pro operační systémy:

 • Linux
 • MacOS
 • Windows
Ovládací panel XAMPP

Instalace krok za krokem

Start instalace jako správce
Vítejte v instalaci
Volitelné součásti XAMPP
Nastavení jednoduché instalace XAMPP – Apache, PHP a Perl
Umístění programu
Jazyk programu
Dozvědět se víc o Bitnami
Připraveno pro instalaci
Instalování
Hotovo – spustit panel ihned?
První start – výchozí nastavení

Nastavení

Nastavení panelu se provádí na panelu tlačítkem config . Můžeme zde nadefinovat textový editor pro otevírání nastavení a textu, webový prohlížeč pro otevírání HTML a podobně.

Nastavení samotného serveru se provádí na panelu u příslušné kolonky služby. Start serveru spustíme tlačítkem Start . Je možné také server startovat automaticky.

Konfigurační soubor Apache lze editovat také z panelu.

Kam umístit soubory

Podle cesty instalace budeme mít daný adresář, do kterého budeme umisťovat náš webový projekt. Pokud jsme instalovali do výchozího umístění C:\xampp, najdeme soubory pro webový server ve složce xampp\htdocs.

xampp\htdocs

Soubor httpd.conf určuje, jaký adresář bude pro server vlastní. Výchozí nastavení je pro c:\xamp\htdocs:

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
<Directory "C:/xampp/htdocs">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride All

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>

Další nástroje programu

XAMPP poskytuje také nástroje pro kontrolu a doladění služeb. Užitečný může být netstat, který sleduje naslouchající porty. Prohlížet logy můžeme pomocí lokálního textového editoru a také se může hodit příkazový řádek.

Netstat – informace o socketech
Náhled logu access.log
Příkazový řádek XAMPP

Závěrem

Potřebujete zprovoznit Apache server na počítači? Není problém.

XAMPP je skvělý nástroj pro instalaci Apache serveru, podpory databáze a PHP. Používám ho na stanicích s Windows.