Windows Subsystem for Linux – WSL

Kategorie: Windows

Je linuxový podsystém pro Windows, který administrátorům ulehčí práci a zbortí hranice mezi Windows a Linux.

WSL (Windows Subsystem for Linux) je šikovná funkce Windows, která nabízí provoz linuxového systému pomocí virtualizace na Windows. V systému funguje vše, disk C je automaticky připojený v /mnt/c. Po připojení pomocí SSH stačí na PC s funkčním nastavením zadat příkaz wsl a spustí se podsystém Linux.

Windows Subsystem for Linux – WSL
Windows Subsystem for Linux – WSL
WSL – MC

Instalace WSL

Cílem příkladu instalace je mít distribuci OpenSUSE pod Windows.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
  1. Zapneme funkci wsl pomocí powershell a také spustíme přidat nebo odebrat programy a povolíme fci.


  2. Po zapnutí zrestartujeme počítač.
  3. Spustíme Microsoft Store a vyhledáme wsl. Zobrazí se nám možné distribuce pro nainstalování. Testoval jsem OpenSUSE.
  4. V nabídce Start se objeví ikona našeho Linux OS, kterou spustíme a začne dodatečná instalace a spustí se systém Linux.
  5. Při prvním spuštění proběhne instalace a poté už si můžeme vytvořit uživatele pro Linux.
  • Po instalaci zabírá čistý systém OpenSUSE asi 1,53GB
  • Lze spustit z windowsového příkazového řádku pomocí příkazu wsl.

Instalace distribuce ze souboru

Stáhneme si instalační soubor OpenSUSE například openSUSE-42_v1.appx.
Pro instalaci ze souboru stačí spustit stažený soubor openSUSE-42_v1.appx. Po nainstalování budeme vyzváni k vytvoření uživatele. Zapíšeme tedy jméno uživatele a pak 2x heslo, systém se zeptá, jestli chceme stejné heslo pro roota a my zvolíme ne (n a ENTER) – zadáme heslo roota – a jsme přihlášeni do WSL. OpenSUSE 42 je distribuce pro mé potřeby dostačující, obsahuje potřebné nástroje a zabírá jen 1GB.

Instalace z PowerShellu (v adresáři se souborem):

Add-AppxPackage .\openSUSE-42_v1.appx

Po instalaci z PowerShellu je nutné spustit program OpenSUSE Leap z nabídky start pro dokončení instalace a vytvoření uživatele.

Poznámky

  • Spouští se pod uživatelem, pod kterým se nainstaluje.
  • Lze jej instalovat i bez Microsoft Store ze souboru.