Vsftpd

Kategorie: Open-source

Very Secure FTP Daemon je unixový FTP server pod licencí GPL, který nabízí bezpečnost, stabilitu a výkon.

Vlastnosti

 • IPv6
 • Pasivní i aktivní přenos
 • Samostatné anebo inetd operace
 • SSL
 • Lokální, anonymní i virtuální uživatelé
 • Nastavení pro každého uživatele zvlášť
 • Limity pro IP anebo uživatel

Konfigurace

Nastavení je uloženo v souboru /etc/vsftpd.conf anebo v /etc/vsftpd/vsftpd.conf.

Vysvětlivky pro atributy nastavení:

 • write_enable=YES
  Povolí zápis do souborového systému.
 • local_enable=YES
  Povolí lokální přihlašování uživatelů dle /etc/passwd.
 • anonymous_enable=YES
  Zapne anonymní přihlašování uživatelů.
 • no_anon_password=YES
  Vypne heslo pro anonymní uživatele.
 • anon_max_rate=30000
  Omezí přenos anonymních uživatelů na 30KB/s
 • chroot_list_enable=YES
  Bere v potaz seznam uživatelů s omezením procházení souborů na svůj domovský adresář.
 • chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
  Je zadání souboru pro seznam chrootnutých uživatelů.
 • chroot_local_user=YES
  Lokální uživatelé budou omezeni pouze na svůj domovský adresář, uživatelé v chroot listu nebudou blokováni.
 • allow_writeable_chroot=YES
  Je parametr pro funkčnost chroot_local_user.
 • local_root=/home/sdilene
  Je ruční nastavení pro omezení adresáře přihlášených uživatelů.
 • userlist_enable=YES
  Povolí seznam platných uživatelů.
 • userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
  Udá cestu k seznamu platných uživatelů.
 • local_max_rate=1000000
  Nastaví maximální rychlost lokálního přenosu na 1000KB/s
 • max_clients=10
  Určí maximální počet připojených klientů.
 • max_per_ip=3
  Určí maximální počet spojení na jednu IP adresu.
 • listen=YES
  Vsftpd bude spuštěn jako samostatný server.
 • local_umask=022
  Nastaví masku 022 – vytvořený soubor anebo adresář může zobrazit i editovat pouze vlastník.
 • connect_from_port_20=YES
  Aktivní připojení z portu 20.

Příklad

Zde je příklad konfiguračního souboru vsftpd.conf, který je nastaven pro:

 • Možnost zapisování
 • Lokální uživatelé
 • Syslog
 • Port 20
 • Chroot lokálních uživatelů
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
nopriv_user=ftpsecure
local_enable=YES
anonymous_enable=NO
anon_world_readable_only=YES
syslog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
ascii_upload_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
listen=NO
listen_ipv6=YES
ssl_enable=NO
pasv_min_port=30000
pasv_max_port=30100
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

FreeBSD nastavení služby

Konfigurační soubor služby se nachází ve složce /usr/local/rc.d/vsftpd, tento soubor obsahuje pouze základní nastavení služby, pro vlastní nastavení služby použijeme soubor vsftpd.conf.

 • /usr/local/etc/rc.d/vsftpd
 • /usr/local/etc/vsftpd.conf

Pro samostatnou službu je nutné okdomentovat tyto řádky:

listen=YES
background=YES

Start služby po spuštění upřesníme v souboru /etc/rc.conf:

vsftpd_enable="YES"