VirtualBox

Kategorie: Open-source

Je mocný virtualizační nástroj x86 a AMD64/Intel64 pro společnosti i domácí využití. Cílené užití je na servery, stolní i vestavěné systémy.

O VirtualBoxu

Používám jej převážně na hostitelské pracovní stanici s Windows a tak veškerá témata budou směřovat tímto směrem, tedy VirtualBox a Windows hostitel. Ve VirtualBoxu mám několik unixových operačních systémů.

Skvěle se hodí pro:

 • Více operačních systémů v jednom PC
 • Testování OS a software
 • Experimenty v bezpečném prostředí
 • Ladění chyb

Vytvoření virtuální mašiny

Pro vytvoření nového virtuálního počítače musíme nejen vytvořit počítač, ale také i virtuální pevný disk, který jím bude využíván. Při určování parametrý virtuálního PC buďme opatrní na přidělení výkonu procesoru a RAM. Je důležité si uvědomit, že přidělený výkon nebude k dispozici na hostitelském PC. Ideální je volba 1 procesoru a 25% z celkové RAM paměti. Pro přehlednost si vybírám v počítači vlastní adresář pro umístění dat virtuální mašiny.

 1. Vytvořit nový počítač
 2. Pojmenovat a vybrat typ OS a jeho verzi
 3. Zvolit umístění dat virtuálního počítače
 4. Vytvořit VDI soubor s pevným diskem
 5. Nastavit dynamicky alokované volné místo

Sdílení souborů

Funkce sdílené složky umožní vybrané adresáře sdílet do virtuálních systémů. Pro jednotlivé OS se pak liší způsob, jakým se do systému souborů připojí. Povětšinou je zapotřebí virtualbox-guest-tools anebo virtualbox-ose-additions. Uživatel by měl být ve skupině vboxsf.

FreeBSD - VBox
FreeBSD – VBox sdílené složky
 1. Otevřeme sdílené složky
 2. Vytvoříme sdílený adresář
 3. Vybereme umístění v PC pro daný adresář
 4. Pro trvalé sdílení nutno zaškrtnout Vytvořit trvale
 5. Potvrdíme a můžeme jej připojit ve spuštěném virtuálním PC.

Síť

Chápání síťového adaptéru virtuálním systémem lze v rozhraní programu na hostitelském zařízení nastavit dle dostupných adaptérů připojenýh k počítači. Používám volbu síťového mostu anebo NAT. Síťový most vytvoří virtuální rozhraní s vlastní IP adresou. NAT vytvoří adaptér pro vnitřní rozsah virtuálního zařízení.

K dispozici jsou následující volby:

 • NAT
 • Síťový most
 • Vnitřní síť
 • Síť pouze s hostem
 • Obecný ovladač
 • NAT síť
 • Nepřipojeno

Když nefunguje

Zde jsou problémy a jejich řešení se kterými jsem se setkal:

VT-x is not available (VERR_VMX_NO_VMX)

Zničehonic po aktualizaci Windows 10 nejde spustit VirtualBox. Řešením tohoto problému je zkontrolovat vypnuté funkce Hyper-V ve Windows a povolení virtualizace v BIOSu.

Pro znovunahození VirtualBoxu se musí:

Pro vypnutí Hyper-V pomocí příkazu spustíme cmd jako administrátor a poté zadáme příkaz:

dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V
Vypnutí virtualizace

Zmenšení souboru dynamického disku

Hostitel: Windows 10 64-bit
Host: OpenSUSE Leap 15.1
VirtualBox 6.1

Nejdříve obsadíme volné místo na oddílech samými nulami pomocí nástroje zerofree a poté v hostitelském PC spustíme vboxmanage.exe a je to.

 • Do virtuálního počítače je potřeba zainstalovat zerofree.
 • Z rescue anebo jiného systému spustíme zerofree na požadovaný oddíl:
zerofree -v /dev/sda1
 • Jestliže je vynulování hotové, otevřeme si v příkazové řádce adresář VirtualBoxu, který se nachází v Program Files\Oracle\VirtualBox.
 • Spustíme příkaz a přidáme pár argumentů včetně cesty k souboru dynamického disku:
VBoxManage.exe modifymedium disk "C:\Virtual\openSUSE 15.1.vdi" --compact

18GB velký soubor disku jsem takto zredukoval na 14GB.

Osvědčilo se mi připojit zmenšovaný oddíl do jiného spuštěného systému, zainstalovat zerofree a z již funkčního jiného systému jsem vynuloval volné místo. Pak na hostitelském PC s Windows 10 jsem provedl zmenšení souboru disku.

Další odkazy