Velikost obrázků a cílené zmenšení

Kategorie: Grafika

Nyní se budu zabývat formáty obrázků a zmenšení jejich velikosti – ze základního obrázku vytvořím různé varianty s určitými parametry a porovnám jejich velikost. Rozměr všech brázků je 580 x 387 px. Jaké formáty obrázků?

  • jpg
  • png
  • gif

Pracuji s grafickým editorem Gimp, který zvládne všechny tyto operace.

Jpg

U obrázků jpg pracuji s kvalitou (parametr kvality JPEG), indexováním (omezením) 256 barev a také vykreslení mřížky.

Originál obrázku ve formátu jpg (234 KB)
256 barev (319 KB)
70% kvality (61,4 KB)
50% kvality (52 KB)
mřížka 1px po 4px (309 KB)
mřížka 2px po 4px (255 KB)
ParametryVelikost (KB)
100%243
100%, mřížka 1px po 4px309
100%, mřížka 2px po 4px255
70%61,4
50%52,0
256 barev319

Png

U obrázků png pracuji s kompresí, indexováním (omezením) 256 i 64 barev a také vykreslení mřížky. U obrázků png je běžná plná komprese a tak jsem zaznamenal velikost obrázku bez komprese jen tak pro zajímavost.

Originál obrázku ve formátu png (316KB)
64 barev (62,1 KB)
mřížka 1px po 4px (258 KB)
mřížka 2px po 4px (184 KB)
256 barev (96,4 KB)
256 barev, mřížka 1px po 4px (83,4 KB)
256 barev, mřížka 2px po 4px (64,5 KB)
ParametryVelikost (KB)
bez komprese682
plná komprese316
mřížka 1px po 4px258
mřížka 2px po 4px184
256 barev96,4
256 barev, mřížka 1px po 4px83,4
256 barev, mřížka 2px po 4px64,5
64 barev62,1

Gif

Formát obrázku gif má již v originále indexování barev a není možné použít RGB, tak již originální formát je menší, než konkurenční formáty. U obrázků gif vykresluji opět mřížku, a měním indexování barev s hodnotami 256 a 64.

Originál obrázku ve formátu gif (87,7 KB)
64 barev (44,7 KB)
mřížka 1px po 4px (69,2 KB)
mřížka 2px po 4px (48,3 KB)
ParametryVelikost (KB)
originál87,7
64 barev44,7
mřížka 1px po 4px69,2
mřížka 2px po 4px48,3

Závěr

U obrázků jpg jsem dosáhl nejvýhodnější a největší zmenšení velikosti souborů díky nastavení parametru kvality na hodnotu 50 (polovina). Z původní velikosti 243KB jsem tímto postupem dospěl až na 52KB. Indexování 256 barev vyslednou velikost zvětšilo stejně jako vykreslení mřížky, takže tyto postupy jsou kontraproduktivní.

U obrázků png je nejrazantnější zmenšení při aplikaci indexování 64 barev a to na velikost 62,1 KB.

Obrázky gif disponují vlastností indexování barev a není možné užívat RGB – proto je velikost originálního obrázku tak malá (obdobná jako v případě obrázku png a indexování 256 barev). Nejmenší velikost jsem dosáhl s indexováním 64 barev a bylo to krásných 44,7 KB.

Nejlepší výsledky jsou:

FormátParametryVelikost (KB)
gif64 barev44,7
jpg50%52
png64 barev62,1