UFW

Kategorie: Open-source

Program pro správu síťového filtru a firewallu.

Tento program je vhodný pro správu firewallu v operačním systému Linux a zaměřuje se na poskytnutí rozhraní jednoduchého na ovládání pro uživatele. UFW je nástavba programu Iptables a poskytuje komfortní ovládání firewallu.

Možnosti

 • –version Ukáže verzi programu a ukončí.
 • -h, –help Ukáže nápovědu a ukončí.
 • –dry-run Nic nezmění, jen ukáže změny.
 • enable Nahraje firewall a umožní firewall po zavedení.
 • disable Vypne firewall po zavedení.
 • reload Znovu nahraje firewall.
 • default allow|denny|reject směr Změní výchozí pravidla pro provoz ve směru:
  • incoming
  • outgoing
  • routed
 • logging on|off|úroveň Přepne zapisování událostí. Standartní úroveň pro zapisování je low. Systémy s podporou rsyslog mají uložený soubor se zápisy v adresáři /var/log/ufw.log. Vybírat můžeme z úrovní:
  • low
  • medium
  • high
  • full
 • reset Vypne a vyresetuje firewall a spravovaná pravidla programem ufw. Může být dána možnost –force k vynucení bez potvrzení.
 • status Ukáže stav firewallu a spravovaných pravidel programem ufw. Použitím status verbose získáme extra informace o stavu firewallu. Použitím status numbered získáme číslovaná pravidla. Ve výstupu stavu je ‚anywhere‘ stejné jako ‚any‘ anebo ‚0.0.0.0/0‘.
 • show hlášení Zobrazí informace o běžícím firewallu. Typy hlášení jsou:
  • raw
  • builtins
  • before-rules
  • user-rules
  • after-rules
  • logging-rules
  • listening
  • added přidaná pravidla
 • allow argumenty Přidá povolené pravidlo
 • deny argumenty Přidá popřené pravidlo.
 • reject argumenty Přidá odmítnuté pravidlo.
 • limit argumenty Přidá limitující pravidlo. Aktuálně jsou podporovány pouze IPv4.
 • delete pravidlo|číslo Vymaže odpovídající pravidlo.
 • insert číslo pravidlo Vloží odpovídající pravidlo jako pravidlo číslo číslo.

Skladba pravidel

Uživatel může specifikovat pravidla, která používají jednoduchou skladbu anebo úplnou skladbu. Jednoduchá skladba je specifikace portu a volitelně protokol, které jsou povolené nebo zakázané. Obě skladby obsahují komentář pro pravidlo.

Příklady jednoduchých skladeb pravidel:

 • http: ufw allow http
 • port 53: ufw allow 53
 • ssh: ufw allow ssh
 • ftp: ufw allow ftp
 • ftps: ufw allow ftps

Pro běžný provoz desktopu využijeme následující porty:

 • 80/tcp http – nezabezpečené prohlížení internetu
 • 443/tcp https – zabezpečené prohlížení internetu
 • 53 tento port potřebuji pro instalaci z repozitářů
 • 21 ftp – přenos souborů

Více jednotlivých portů naleznete na stránce:

Integrace aplikací

UFW podporuje integraci aplikací čtením z profilů umístěných v /etc/ufw/applications.d. Pro seznam jmen známých aplikací použijeme:

ufw app list

Informace o dané aplikaci získáme příkazem:

ufw app info jméno

Standartní politika aplikací je skip (přeskočit). Můžeme specifikovat jinou politiku jako povolit a popřít.

ufw app default deny

Jestliže se nějaký profil aplikace upravoval, může se hodit pžíkaz pro aktualizaci aplikace:

ufw app update jméno