Testování HW – Unix benchmarking

Kategorie: Hardware, Obecně

Pro test a benchmarking HW jsou v unixových a linuxových systémech různé nástroje.

Pevné disky

Hdparm

hdparm -t /dev/sda

Výpis pak vypadá následovně:

/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 916 MB in 3.00 seconds = 305.02 MB/sec

DD

Pro otestování zápisu na disk vytvoříme soubor test, který bude 1024MB veliký a výsledky se hodnotami přibližují reálným hodnotám při práci s PC:

dd bs=1M count=1024 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync

Následovat bude výpis výsledků:

1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 0.874364 s, 1.2 GB/s

Webový server

Siege

Je nástroj pro testování zátěže HTTP/FTP a utilita pro výkonnostní test.

siege -g https://mvecko.cz
siege -b -t 10s https://mvecko.cz

Výpis je ku příkladu následující:

{    "transactions":              78,
     "availability":            100.00,
     "elapsed_time":             9.68,
     "data_transferred":           0.54,
     "response_time":            1.85,
     "transaction_rate":           8.06,
     "throughput":              0.06,
     "concurrency":             14.91,
     "successful_transactions":        78,
     "failed_transactions":           0,
     "longest_transaction":         7.07,
     "shortest_transaction":         0.03
 }

Časová prodleva

Time

Příkaz time umožňuje číst časové údaje a prodlevy provádění příkazů.

time mkdir test
 real  0m0.002s
 user  0m0.002s
 sys   0m0.000s

Systemd-analyze

Zmapuje v detailní grafice bootovací sekvenci jako například: kernel time, userspace time a čas potřebný pro každou službu. Hodí se například při diagnostice spouštění a porovnávání doby nabíhání. Grafická mapa je ve formátu .svg.

Pro vytvoření grafické mapy spuštění s názvem souboru spusteni.svg využijeme příkaz:

systemd-analyze plot > spusteni.svg
Ukázka grafické mapy spuštění PC

Komplexní a víceúčelové

Sysbench

Je program pro testování hardware počítače na unixových systémech v reálném čase. Sysbench dovede testovat:

 1. Procesor
 2. Paměť
 3. Zápis I/O

HardInfo

Je dobrý nástroj pro komplexní informace o PC i systému, dovede otestovat CPU a porovnat s ostatními známými procesory. Stačí nainstalovat balíček hardinfo.