Byobu

Kategorie: Nástroje

Byobu je nastavitelný manažer oken v konzoli a nástavba programů Screen a Tmux, dokonale ovládá práci s okny a rozdělování obrazovky.

GNU Screen

Kategorie: Nástroje

GNU Screen je velmi užitečný program pro práci v příkazové řádce, je nastavitelný manažer oken v konzoli s terminály VT100/ANSI a rozděluje je.

Xterm

Kategorie: X

Xterm je emulátor terminálu pro X Window System.

Bash

Kategorie: Nástroje

Bash je sh-kompatibilní příkazový interpret, který spouští příkazy čtené z klasického vstupu anebo ze souboru.