Bash

Kategorie: Nástroje

Bash je sh-kompatibilní příkazový interpret, který spouští příkazy čtené z klasického vstupu anebo ze souboru.