Bash

Kategorie: Open-source

Bash je sh-kompatibilní příkazový interpret, který spouští příkazy čtené z klasického vstupu anebo ze souboru.

Byobu

Kategorie: Open-source

Byobu je nastavitelný manažer oken v konzoli a nástavba programů Screen a Tmux, dokonale ovládá práci s okny a rozdělování obrazovky.

Cmus

Kategorie: Open-source

Cmus je hudební přehrávač v příkazové řádce. Přehrává velké množství formátů, ovládá se převážně klávesnicí a zřídka myší.

Co je příkazová řádka?

Kategorie: Obecně

Příkazovou řádkou komunikuje uživatel s operačním systémem, nejčastěji fyzicky klávesnicí, často také vzdáleně. Prvotně je k dispozici po naběhnutí systému a aktivně po přihlášení.

Firewalld

Kategorie: Open-source

Je nástroj pro dynamickou správu firewallu s podporou síťových zón, které definují úroveň důvěry síťových spojení. Podporuje rovněž IPv4, IPv6, ethernetové mosty a sady IP adres.

GNU Screen

Kategorie: Open-source

GNU Screen je velmi užitečný program pro práci v příkazové řádce, je nastavitelný manažer oken v konzoli s terminály VT100/ANSI a rozděluje je.

Iotop

Kategorie: Open-source

Iotop sleduje informace o využití I/O disku za pomoci kernelu a zobrazuje tabulku aktuálního vytížení I/O jednotlivými procesy nebo systémovými vlákny.

Md5sum

Kategorie: Open-source

Vypočítá, vytvoří a zkontroluje MD5 sumu. Zde se dozvíme, jak vytvořit a zkontrolovat kontrolní součet souboru.

Nano

Kategorie: Open-source

Je jednoduchý standartní textový editor pro příkazovou řádku s klávesovými zkratkami.

OpenSSH

Kategorie: Open-source

Klient a server pro vzdálené zabezpečené přihlášení a přenos souborů v systémech Linux (i Windows).

Program Teplota a LED

Kategorie: Projekty

Program určený pro Raspberry, měření teploty s využitím GPIO, pomocí dvou LED diod a programovacího jazyka Python. Hlídá teplotu a vizuelně informuje o překročení 55 °C.

Program Watáž

Kategorie: Projekty

Program Watáž pomocí zadaných údajů vypočítá hodnoty zatížení baterie spirálou u elektronické cigarety a současně vyhodnotí bezpečnost provozu.

Rsync

Kategorie: Open-source

Je výborný nástroj pro kopírování souborů a zálohu, pracuje se změnami a nekopíruje totožné a nezměněné.

Sdcv

Kategorie: Open-source

Sdcv je multiplatformní textová utilita v příkazové řádce pro práci se slovníky Stardict.

Systemd-analyze

Kategorie: Open-source

Systemd-analyze je nástroj pro analýzu a ladění správce systému. Může být využit ke zjištění výkonu spouštění systému a trasuje informace ze systému a správce služeb.