Ncdu

Kategorie: Soubory

Je textový program, který prohledá libovolné umístění, analyzuje adresáře i jejich velikost a přehledně seřadí výsledky.