Správa disků – gpart a graid

Kategorie: FreeBSD

Disky a RAID lze ve FreeBSD pohodlně spravovat díky nástrojům gpart a graid.

2 prázdné disky a RAID

Vytvoříme si tabulku GPT na čistých discích, vytvoříme na každém disku stejně velký oddíl, vytvoříme raidové pole s oběma disky, zformátujeme raidové pole na souborový systém ufs a nakonec jej připojíme a podíváme se na zápis RAIDu do fstab. Po vytvoření raidového pole r0 jej musíme zformátovat. Není možné zachovat data, která na discích byla před vytvořením raidového pole, je nutné po vytvoření pole r0 naformátovat na libovolný souborový systém.

 • ada1 (500MB)
 • ada2 (500MB)

Jestliže jsou připojeny dva pevné disky ada1 a ada2 bez oddílů, bez tabulky, musíme vytvořít nejdříve tabulku (GPT):

gpart create -s GPT ada1
gpart create -s GPT ada2

Když jsme vytvořili tabulku (GPT), tak ještě přidáme oddíl, který zabere velikost celého disku:

gpart add -t freebsd-ufs ada1
gpart add -t freebsd-ufs ada2

Vytvoříme raidové pole s využitím chipsetu Intel typu RAID1 pro disky ada1 a ada2, zařízení se objeví v /dev/raid/r0:

graid label Intel gm0 RAID1 ada1 ada2

Vytvoříme souborový systém ufs pomocí příkazu newfs:

newfs /dev/raid/r0

Můžeme připojit pomocí mount raidové pole r0:

mkdir /mnt/DATA
mount /dev/raid/r0 /mnt/DATA

Zápis do /etc/fstab bude znít:

/dev/raid/r0 /mnt/DATA ufs rw 1 1

Poznámky

 • Výpis oddílů:
gpart list
gpart list ada1
 • Vytvoření souborového systému ufs pomocí příkazu newfs:
newfs -U /dev/ada1p1
newfs -U /dev/ada2p1
 • Pro definici labelu (názvu) oddílu použijeme -l NÁZEV_ODDÍLU.
gpart add -t freebsd-ufs -l DATA ada1
 • Pro lepší výkon nových disků je doporučeno při vytváření oddílu zvýšit velikost bloku na 1 MB:
gpart add -t freebsd-ufs -a 1M ada1
 • Výpis RAIDu:
graid list
graid status
 • Odstranění raidového pole r0:
  Při odstranění pole r0 data zůstávají a při dalším vytvoření pole jsou dostupná.
graid delete r0

Intel software RAID chipset

Na základní desce může být chip pro ovládání softwarového RAIDU. Platí to zejména pro novější modely základních desek Intel.