S.M.A.R.T. – Monitorování disků

Kategorie: Open-source

Monitorování disků je možné pomocí sady nástrojů smartmontools, která obsahuje smartctl a smartd. Smartctl je nástroj, který zkontroluje data zapsaná ve vlastní paměti disku. Každý disk má totiž čip a firmware od výrobce pro ovládání, který uchovává data ohledně zápisu a čtení, životnosti, provozu a ještě více. Firmware disku lze v některých případech aktualizovat.

Tato data odpovídají standardu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) a na základě získaných dat se vyhodnotí stav pevného disku. Dnes již všechny disky tento standard podporují, v Linuxu a FreeBSD je možné použít balíček smartmontools, který obsahuje smartctl a smartd.

Při reklamaci disku může být uznán i výpis S.M.A.R.T. dat z disku, ale nemusí být uznána, pokud obsahuje také záznam o přehřátí disku.

Monitorování disku smartd

Démon pro SMART monitorování disku se jmenuje smartd a jestliže běží, zaznamenává data do systémového logu buď do umístění /var/log/syslog anebo /var/log/messages.

smartd

Instalace na CentOS

Pro instalaci slouží balíček smartmontools a pro démona smartd je potřeba spustit a zaktivnit službu.

Instalace balíčku smartmontools:

yum install smartmontools

Spuštění služby smartd:

chkconfig smartd on
service smartd start

Zjištění stavu služby pomocí příkazu:

service smartd status

Instalace na FreeBSD

Pro instalaci slouží balíček smartmontools. Instalace balíčku pomocí pkg:

pkg install smartmontools

Pro monitorování musíme spouštět démona smartd po startu, to docílíme zapsáním povelu pro start programu do /etc/rc.conf:

smartd_enable="YES"

Po instalaci se vytvoří vzorové nastavení, které se nachází v umístění /usr/local/etc/smartd.conf.sample.

Test disku

Kromě stálého monitorování disků je možné také zkontrolovat stav vybraného disku. Pro nahlédnutí přikládám výpis smartctl.

Smartctl kontrola S.M.A.R.T údajů:

smartctl -a /dev/sdb

Selftest disku:

smartctl -l selftest /dev/sdb

Pokud dojde při kontrole k nalezení chyby, bude zapsán záznam o začátku LBA sektoru s chybou, následně již neprobíhá další testování, jestliže byla nalezena chyba.

Atributy a hodnoty

Selftest

Níže je význam položek testů a jejich hodnot pro různé testy a situace. Selftest provedeme například příkazem smartctl -l selftest /dev/sda. Pro nahlédnutí výpisu selftestu se podívejte do příkladu – selftest.

  • Num znamená číslo testu
  • Test_Description je popis testu
  • Status stav a hodnocení testu
  • Remaining zbývající část k dokončení
  • LifeTime (hours) je záznam o době chodu disku a udává se v hodinách
  • LBA_of_first_error značí případné chyby na LBA sektoru, zobrazí pouze první číslo chyby sektoru, zbytek už netestuje

Příklady výpisů

smartctl -a /dev/sdb

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.12.14-lp151.28.48-default] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST500DM002-1BD142
Serial Number: W3TKL9W1
LU WWN Device Id: 5 000c50 08ab488ae
Firmware Version: KC48
User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Jul 8 09:34:23 2020 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.

Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.

Total time to complete Offline
data collection: ( 600) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.

SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 85) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 102 099 006 Pre-fail Always - 4125544
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4128
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 082 060 030 Pre-fail Always - 170446633
9 Power_On_Hours 0x0032 055 055 000 Old_age Always - 40265
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 123
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 10
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 052 045 Old_age Always - 37 (Min/Max 35/41)
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 048 000 Old_age Always - 37 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 042 034 000 Old_age Always - 4125544
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 40258h+38m+34.233s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2876196260
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2489507036

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
1 Short offline Completed without error 00% 40259 -
2 Short offline Completed without error 00% 40235 -
3 Short offline Completed without error 00% 40211 -
4 Short offline Completed without error 00% 40187 -
5 Extended offline Interrupted (host reset) 90% 40185 -
6 Short offline Completed without error 00% 40163 -
7 Short offline Completed without error 00% 40139 -
8 Short offline Completed without error 00% 40115 -
9 Short offline Completed without error 00% 40091 -
10 Short offline Completed without error 00% 40067 -
11 Short offline Completed without error 00% 40043 -
12 Short offline Completed without error 00% 40019 -
13 Short offline Completed without error 00% 39995 -
14 Short offline Completed without error 00% 39971 -
15 Short offline Completed without error 00% 39947 -
16 Extended offline Interrupted (host reset) 70% 39936 -
17 Short offline Completed without error 00% 39933 -
18 Short offline Completed without error 00% 39929 -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Smartctl získání dat S.M.A.R.T.

smartctl -a /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.12.14-lp151.28.52-default] (SUSE R PM)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA MQ01ACF050
Serial Number: 16IOCZFLT
LU WWN Device Id: 5 000039 6c3e857bf
Firmware Version: AV001D
User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Jul 8 09:37:48 2020 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.

Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.

Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 95) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 128
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1543
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 029 029 000 Old_age Always - 28571
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 174
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 41
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 67
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6296
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 43 (Min/Max 15/61)
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 555408672
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1203704578
240 Head_Flying_Hours 0x0032 029 029 000 Old_age Always - 28515
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28638771284
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 36255135226
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA _of_first_error
1 Short offline Completed without error 00% 28565 -
2 Short offline Completed without error 00% 28541 -
3 Short offline Completed without error 00% 28517 -
4 Short offline Completed without error 00% 28493 -
5 Extended offline Completed without error 00% 28493 -
6 Short offline Completed without error 00% 28469 -
7 Short offline Completed without error 00% 28450 -
8 Short offline Completed without error 00% 28428 -
9 Short offline Completed without error 00% 28404 -
10 Short offline Completed without error 00% 28385 -
11 Extended offline Aborted by host 90% 28284 -
12 Short offline Completed without error 00% 28284 -
13 Short offline Completed without error 00% 0 -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Selftest

smartctl -l selftest /dev/sda

smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.12.14-lp151.28.52-default] (SUSE RPM)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
1 Short offline Completed without error 00% 28565 -
2 Short offline Completed without error 00% 28541 -
3 Short offline Completed without error 00% 28517 -
4 Short offline Completed without error 00% 28493 -
5 Extended offline Completed without error 00% 28493 -
6 Short offline Completed without error 00% 28469 -
7 Short offline Completed without error 00% 28450 -
8 Short offline Completed without error 00% 28428 -
9 Short offline Completed without error 00% 28404 -
10 Short offline Completed without error 00% 28385 -
11 Extended offline Aborted by host 90% 28284 -
12 Short offline Completed without error 00% 28284 -
13 Short offline Completed without error 00% 0 -

Poznámky k chybám a upozorněním

Někdy můžeme v logu narazit na následující chyby:

  • SMART Prefailure Attribute: 1 Raw_Read_Error_Rate changed from 103 to 104 je často vyskytující se chyba/upozornění vyskytující se v záznamu událostí, dané hodnoty jsou variabilní, můžeme jej ignorovat
  • SMART Usage Attribute: 195 Hardware_ECC_Recovered changed from 37 to 38 jestliže tyto údaje kolísají ve velkých skocích na menší hodnoty, znamená to, že je pro disk problém dostat se k některým datům (vyšší hodnoty jsou dobré, nízké hodnoty a výkyvy jsou špatné)
  • SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 38 to 39 záznam o změně teploty, nemusí nás zajímat

Pro detailnější popis chyb a vysvětlivky můžeme kouknout na odkaz wiki.unraid.net/Understanding_SMART_Reports.