Sledování stavu paměti – skript s příkazy date a free

Kategorie: Projekty

Tento skript vypisuje datum, čas a stav paměti a příslušné údaje zapisuje do záznamového souboru.

Obsah skriptu

#!/bin/sh
date >> /var/log/ram.log
free >> /var/log/ram.log
echo " " >> /var/log/ram.log

Co vlastně skript dělá?

  1. Zobrazí čas pomocí příkazu date.
  2. Zobrazí stav paměti pomocí příkazu free.
  3. Vytvoří prázdný řádek pro přehlednost pomocí echo.
  4. Výše uvedené výpisy zapíše do souboru /var/log/ram.log

Jak jej použít?

Můžeme jej volat ručně, nebo při různých akcích anebo jej prostě pravidelně volat pomocí například cron a crontab. Soubor pamet.sh si uložíme na disk a později jej budeme jen volat včetně jeho umístění, uložím si ho například do /root/pamet.sh.

Pro použití s crontab stačí zadat příkaz crontab -e, který vyvolá zápis pro každodenní spouštění.

crontab -e

Pro start každých 5 minut zapíši do crontabu:

*/5 * * * * /root/pamet.sh