Sitemap.txt

Kategorie: Web

Soubor sitemap.txt slouží pro seznam možných URL stránek, které chceme dát na obdiv ať už pro roboty anebo indexování Googlem. Je to jakási mapa stránek webu. Ty, které nechceme indexovat anebo zpracovávat, použijeme v souboru robots.txt. Zapisujeme celou URL každé webové stránky a každá musí být na vlastním řádku. V souboru mohou být prázdné řádky.

Obsahem takového souboru sitemap.txt mohou být všechny stránky, které chceme prezentovat světu:

https://mvecko.cz/clanky.html
https://mvecko.cz/kontakt.html
https://mvecko.cz/literatura.html
https://mvecko.cz/ome.html
https://mvecko.cz/owebu.html
https://mvecko.cz/sluzby.html

Výše uvedený příklad je pouze ukázkový, odkazy nejsou skutečné.