Service

Kategorie: FreeBSD, Open-source

Ovládá (start/stop/a jiné) anebo listuje systémovými službami. Příkaz service je jednoduché rozhraní k rc.d systému. Primární účel je start a stop služeb poskytovaných rc.d skripty. Při práci se službami nastavuje stejné prostředí, jako při startu systému. Může být také použit pro listování službami dle zadaných kritérií.

Service takto používané v systému FreeBSD je odlišné oproti service na linuxových distribucích a má jiné volby. Například příkaz service u OpenSUSE 15.1 umí pouze argument -s, ––status-all pro výpis služeb.

Prostředí

Když je použit ke spouštění rc.d skriptů, příkaz service nastaví HOME na kořen / a cestu PATH na /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin, tyto údaje jsou nastavené v /etc/rc.

Atributy

  • -e Seznam služeb, které jsou povolené
  • -j jail Použije změny pod jménem jail
  • -l Listuje všemi soubory v /etc/rc.d
  • -r Vytvoří rcorder jako v případě atributu -e, ale listuje všemi službami, ne jen těmi aktivními
  • -R Zrestartuje všechny povolené služby
  • -v Výpis bude více upovídaný

Příklady

Listování všemi dostupnými službami:

service -l

Listování povolených služeb:

service -e

Stav služby sshd:

service sshd status

Start služby sshd:

service sshd start

Stop služby sshd:

service sshd stop

Restart všech povolených služeb:

service -R

Související