SDDM

Kategorie: Open-source

Správce displeje také známý jako přihlašovací manažer, grafická přihlašovací obrazovka.

Úvodem

SDDM je jednoduchý správce displeje (přihlašovací manažer) s využitím grafického prostředí QT. Ukáže grafickou obrazovku pro volbu uživatelského jména a hesla, která je doplněna o možnosti volby sezení a jazyka klávesnice. Po autorizaci uživatele startuje desktopové sezení, které máme nastavené.

SDDM spouští vítače jako systémového uživatele pojmenovaného sddm, který musí mít domovský adresář nastavený na /var/lib/sddm.

Když je k dispozici pam a systemd, vítač využije logind, který dá přístup k drm zařízením.

Distribuce bez pam a systemd potřebují vložit uživatele sddm do skupiny video.

Nastavení

Nastavení programu je uloženo v adresáři /etc/sddm, kde najdeme hned několik souborů.

cd /etc/sddm/

Dle manuálu je lokální konfigurační adresář pro ukládání nastavení /etc/sddm.conf.d/ do kterého se mají správně ukládat konfigurační soubory vytvořené dodatečně. V tomto adresáři se vytváří dodatečné konfigurační soubory jako například autologin.conf.

cd /etc/sddm.conf.d/

Obecný konfigurační soubor sddm.conf, který je v adresáři /etc, obsahuje celkové nastavení programu.

nano /etc/sddm.conf

Atributy nastavení

 • User přihlašující se uživatel, User=uzivatel
 • session název sezení, Session=wmaker
 • HaltCommand příkaz pro vypnutí
 • Numlock nastavení numlock, Numlock=on
 • RebootCommand příkaz pro restart
 • Current vybrané téma, Current=maldives
 • CursorTheme téma kurzoru
 • EnableAvatars povolí avatary uživatelů
 • FacesDir cesta k adresáři s avatary
 • ThemeDir cesta k adresáři s tématy, ThemeDir=/usr/share/sddm/themes

Vytvoření sezení

V adresáři /usr/share/xsessions se nachází .desktop soubory s konfigurací sezení. Pro systém FreeBSD se nachází sezení v /usr/local/share/xsessions/. Jestliže jej nemám, tak pro Window Maker si vytvořím sezení s názvem například windowmaker.desktop a udělám jej spustitelným (chmod 777).

cd /usr/share/xsessions
nano wmaker.desktop
[Desktop Entry]
Name=wmaker
Comment=Prihlaseni do Window Makeru
Exec=/usr/local/bin/wmaker
TryExec=/usr/local/bin/wmaker
Icon=wmaker.png
Type=Application
chmod 777 wmaker.desktop

Automatické přihlášení

Jednoduše stačí v konfiguračním souboru /etc/sddm.conf odkomentovat řádky:

[Autologin]
User=uzivatel

Anebo

Vytvořím soubor /etc/sddm.conf.d/autologin.conf a do něho zapíšu dle svého uživatele a sezení:

[Autologin]
User=uzivatel
Session=wmaker

Ikony přihlášení

Lze změnit ikony pro jednotlivé uživatele a to hned několika způsoby. Můžeme změnit obecnou ikonu uživatelů anebo také specifickou ikonu každého uživatele. Změnu obecného obrázku řeším přepisem souboru s obrázkem, takové soubory jsou pojmenované například .face.icon. Pro konkrétního uživatele například franta se obrázky jmenují franta.face.icon. Pro obrázky se dá využít jak formát .ico, tak .png, další jsem netestoval, ale pravděpodobně bude možné použít jakýkoli obrázkový formát.

Umístění obrázků avatarů je v /share/sddm/faces/. V operačním systému FreeBSD je to /usr/local/share/sddm/faces/.

Témata

Témata se ukládají ve výchozím stavu do adresáře /usr/share/sddm/themes. Pro více témat doporučuji nainstalovat také balíček sddm-themes.

Pro otestování témat můžeme použít následující příkaz:

sddm-greeter --test-mode --theme /usr/share/sddm/themes/maldives
sddm-greeter --test-mode --theme /usr/share/sddm/themes/elarun
sddm-greeter --test-mode --theme /usr/share/sddm/themes/maya

Virtuální klávesnice

Pro funkční virtuální klávesnici je třeba mít nějakou nainstalovanou. Na příkladu si ukážeme virtuální klávesnici qtvirtualkeyboard.

 • qt5-qtvirtualkeyboard

Pro snadné nastavení lze upravit přímo konfigurační soubor /etc/sddm.conf.

nano /etc/sddm.conf

Vložíme do kategorie [General]:

[General]
InputMethod=qtvirtualkeyboard

Při potřebě psaní text se klávesnice objeví a můžeme psát.

Klávesnice na obrazovce