SCP

Kategorie: Open-source

SCP znamená bezpečné kopírování (i vzdáleně). SCP kopíruje soubory mezi hostiteli na síti. Používá protokol SSH pro přenos dat a také stejné ověřování, poskytuje stejnou bezpečnost jako SSH. SCP se zeptá na heslo anebo frázi jestliže jsou potřeba.

Zdroj a cíl mohou být specifikováni jako:

  • Lokální cesta
  • Vzdálený hostitel
  • URI (Uniform Resource Identifier)

Zdroj a cíl mohou být specifikovány jako lokální cesta s klasickým zápisem, vzdálený hostitel s volitelnou cestou ve formě: uzivatel@hostitel:/cesta. Další specifikace je jednotný identifikátor zdroje (URI) ve formě: //uzivatel@hostitel:/cesta.

Hostitel může být definován jak IP adresou, tak názvem počítače.

Aletrnativa s grafickým rozhraním pro Windows se jmenuje WinSCP.

Manuál říká, že syntaxe scp zní:

scp [-346BCpqrTv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program] zdroj cíl

Příklady

Vykopíruje soubor.txt na hostitele 192.168.1.11, uživatele mvecko a do cesty /home/mvecko:

scp soubor.txt mvecko@192.168.1.11:/home/mvecko

Vykopíruje adresář muj-software u vzdáleného hostitele 192.168.1.11 z cesty /opt do /home/mvecko:

scp mvecko@192.168.1.11:/opt/muj-software mvecko@192.168.1.11:/home/mvecko

Vykopíruje veškeré soubory a složky z aktuálního umístění na hostitele s názvem PC pocitac, uživatele mvecko a do umístění /home/mvecko:

scp * mvecko@pocitac:/home/mvecko

Vykopíruje z počítače mujpc soubor test.txt přes port 2233 a nakopíruje jej do lokální aktuální složky.

scp -P2233 root@mujpc:/test.txt test.txt