Rejstřík

GUI – Graphical User interface je grafické uživatelské rozhraní překládající uživateli určitý způsob ovládání software/hardware.