Rejstřík

CLI – Command Line Interface je rozhraní příkazové řádky a prostředí plné příkazů a textu.

GUI – Graphical User interface je grafické uživatelské rozhraní překládající uživateli určitý způsob ovládání software/hardware – má svůj vzhled a design.

NAS – Network Attached Storage je síťové úložiště s funkcemi serveru.

Open-source – Je otevřený software, který je volně k dispozici.

WM – Window Manager je správce oken pro X.

Workout – Nebo také street workout je cvičení s vlastní vahou těla a prvky gymnastiky.

X – X Server je grafický server unixových systémů pro zprostředkování grafického režimu.