Raspberry GPIO

Kategorie: Raspberry PI

Raspberry a GPIO rozhraní s programovatelnými vstupy/výstupy.

GPIO (General-purpose input/output) rozhraní na Raspberry nabízí programování ovládání vstupů, výstupů a jejich reakcí. Díky GPIO si můžeme připojit k Raspberry příslušenství a udělat z něho parádní projekt. GPIO rozhraní obsahuje piny, které mají předurčený nebo volitelný účel. Několik pinů je se jmenovitým napětím 3,3 a 5 V (viz. obrázek), zatímco logické piny pojmou maximálně jednotných 3,3 V a velmi nízký odběr proudu.

Jednotlivé piny

Raspberry GPIO

Piny GPIO kromě danných 3,3 V, 5 V a GND mohou mít různé využití.

Pozor si musíme dát na zatížení, kterého Raspberry moc neunese. Pro připojování modulů a jiných udělátek se doporučuje napájet přídavným stejnosměrným zdrojem napětí.

  • 3,3 V
  • 5 V
  • GND
  • Programovatelné I/O

Jak progra­movat GPIO?

GPIO rozhraním zadáváme instrukce díky skriptovacímu programovacímu jazyku Python. Vytvoříme tedy „skript“, ve kterém nahrajeme knihovnu Python, taková knihovna je souborem funkcí a úkonů k programování.

Knihovny Python pro GPIO

sudo apt install python-gpiozero python3-gpiozero python-tk python3-tk

Programování v jednot­livých OS

Postupy k programování se v jednotlivých systémech drobně liší. Mám odzkoušené pouze systémy Linux.

GPIO funguje na operačních systémech:

Musí být nainstalovaný Python a knihovna gpio zero.