Program Watáž

Kategorie: Projekty

Program Watáž pomocí zadaných údajů vypočítá hodnoty zatížení baterie spirálou u elektronické cigarety a současně vyhodnotí bezpečnost provozu.

O programu

Program Watáž je napsaný v programovacím jazyce Python, vypočítá podle zadaných hodnot maximálního proudového zatížení baterie, odporu cívky a napětí baterie výkon elektronické cigarety. Výsledkem je výpočet proudu, napětí a výkonu při žhavení spirálky. Současně výsledek obsahuje zhodnocení, zda je spirálka bezpečně „kouřitelná“. Zařadil jsem bezpečnostní limit, který činí 20 procent z proudového zatížení baterie.

 • Bezpečnostní limit 20%
 • Napětí
 • Proud
 • Výkon

Požadavky

Předpokladem pro spuštění programu Watáž je libovolné zařízení s funkčním Pythonem vyšším verze 3 a v něm knihovnu OS.

 • Python verze 3
 • Knihovna OS v Pythonu

Spuštění

Spuštění programu provedeme pomocí příkazu python3, bez kterého se neobejdeme a zadáním názvu souboru wataz.py.

python3 wataz.py

Kód

import os
os.system('clear')
print('__/ Vítejte v programu Watáž \__')
print(' Program pro výpočet zatížení elektronické cigarety')
print('')
print(' -Potvrzování klávesou ENTER')
print(' -Zadáváme kladná reálná čísla s desetinnou čárkou jako tečkou')
print(' -Bezpečnostní rezerva činí 20% maximálního zatížení baterie')
print('')
print(' -Odpor v Ohmech')
print(' -Napětí ve Voltech')
print(' -Proud v Ampérech')
print(' -Výkon ve watech')
baterie = float(input('Zadejte proudové zatížení baterie v Ampérech(např. 20)'))

odpor = float(input('Zadejte odpor v ohmech(např. 0.5): '))
napeti = float(input('Zadejte napětí(např. 4.2, 7, 8): '))
proud = napeti / odpor
vysledek = proud * napeti
limit = baterie * 0.8
def zapis():
  os.system('echo ', proud, ' >> /home/martin/proud')
  return

if proud < limit:
	os.system('clear')
	print('Pojedete na:', round(vysledek), 'W')  # zpbrazí výsledek a zaokrouhlí
	print('I = ', round(proud), 'A\nV = ', napeti, 'V')	# zobrazí proud a napětí
	print('Nepřekročíte limit pro baterii, který je:', round(baterie), 'A s rezervou:', round(baterie - limit), 'A')  # bezpečnostní varování, limit překročen
    
else:
	os.system('clear')
	print('Tohle hulit nemůžete, proud bude vyšší než dovolený:', round(baterie), 'A a s bezpečnostní rezervou:', round(baterie - limit), 'A')  # bezpečnostní varování, limit překročen
	print('Pojedete na:', round(vysledek), 'W')  # zpbrazí výsledek a zaokrouhlí
	print('I = ', round(proud), 'A\nV = ', napeti, 'V')	# zobrazí proud a napětí	
	print('Limit je překročen o', round(proud - limit), 'A')
	print('Kvůli bezpečnosti zvolte spirálku s vyšším odporem, více otočkami anebo s menším průměrem.')
input('Stiskem entru skončíte.')