Program Strá­ve­ný čas

Kategorie: Projekty

Můj program pro přepočet času denní aktivity do většího měřítka na týden, měsíc, rok a deset let. Je programovaný jazykem Python 3.

O programu

Program Strávený čas si vyžádá číselný údaj v množině celých čísel, který je povážován za minuty strávené denní činností. Takový číselný údaj následně přepočítá tak, aby odpovídal měřítku týdne, měsíce, roku a deseti let. Po dokončení výpočtu a stisknutí klávesy ENTER, která slouží mimojiné i k potvrzení všech akcí.

Díky programu Strávený čas se dozvíte, jak se může nahromadit každodenně strávený čas.

Požadavky

Předpokladem pro spuštění programu Strávený čas je libovolné zařízení s Python3.

  • Python verze 3 a více
  • Knihovny OS v Pythonu

Spuštění

Spuštění programu provedeme pomocí příkazu python, bez kterého se neobejdeme a zadáním názvu souboru stravenycas.py.

python3 stravenycas.py

Kód

from os import system
system('clear')

print('___/Vítejte ve Stráveném čase-___')
print('')
print('    píšeme pouze celá čísla')
print('    pro potvrzení slouží ENTER')
print('    po zobrazení výsledků stiskem ENTER ukončíte')
print('    při zadání jiného než celého čísla nastane chyba a konec programu')
print('')

cas = int(input('Kolik minut denně strávím činností?: '))
tyden = int(cas * 7)
mesic = int(cas * 30 / 60)
rok = int((cas * 364) / 60)
dvacetlet = int(rok * 20)

if cas > 0:
	system('clear')
	print('Pokud denně dělám nějakou činnost', cas,'minut.\nTýdně je to:', tyden, 'minut\nMěsíčně: ', mesic, 'hodin\nRočně: ', rok, 'hodin\nA za dvacet let je to asi: ', dvacetlet, 'hodin')
	print('')
	print(input('Ukončite stisknutím ENTER'))
	quit()
else:
	if cas < 0:
		print('Zadáváme kladná reálná čísla')
		print(input())
		quit()
	else:
		print('Tak zase jindy')
		print(input())
		quit()