Připojování disků

Kategorie: FreeBSD

Pro připojení disku musíme znát jeho umístění v blokových zařízeních /dev/, vědět jaký souborový systém konkrétní oddíl používá a také mít umístění kam ho připojit. Ruční připojení provádíme pomocí příkazu mount, automatické připojení při startu systému nastavíme v souboru /etc/fstab. Pro automatické připojování ostatních USB i jiných zařízení je skvělý nástroj automount, který funguje po rozbalení.

Užitečné povely

  • Výpis disků
gpart list
  • Typ souborového systému
fstyp /dev/ada3s1
  • Ruční připojení disku se systémem ext2
mount -t ext2fs /dev/ada3s1 /mnt/DATA
  • Připojení CD-ROM do domovského adresáře
mount_cd9660 /dev/cd0 ~/cdrom

Zápisy do fstab

  • Připojování RAIDového pole /dev/raid/r0 se souborovým systémem ufs do umístění /mnt/DATA
  • Příklad připojení disku ada3s1 se systémem souborů ufs a plným přístupem k zapisování
  • Swapovací oddíl ada3s2, který se přípojí
device/mount-pointfstypeoptionsdumpfreqpassno
/dev/raid/r0/ufsrw11
/dev/ada3s1/mnt/DATAufsrw11
/dev/ada3s2noneswapsw00

Závěrem

Připojování disků funguje skvěle, ale není zjednodušené a je třeba znát typ souborového systému.