Přesměrování X Serveru přes SSH (i do Windows)

Kategorie: Obecně, Windows

Přes protokol SSH můžeme na svém windowsovém stroji s drobnou úpravou konfigurace SSH serveru spouštět vzdáleně i programy, které vyžadují GUI.

Jestliže je klient i server linuxový stroj, je to ideální varianta pro vzdálený start programů ze serveru protokolem SSH. Je možné vzdáleně spouštět i celé pracovní prostředí včetně plochy.

Podmínky

Linux klient

 • Nainstalovaný klient SSH (openssh)
 • Nainstalovaný a spuštěný X Server

Windows klient

 • Nainstalovaný klient SSH například PuTTY
 • Nainstalovaný program XMing, který je vlastně X Server pro Windows
 • Spuštěný program XMing s nasloucháním displeje 0.0

Unix (Linux) server

 • Běžící server SSH
 • V konfiguračním souboru serveru sshd_config musí být parametr X11Forwarding yes.
 • Na PC musí být nainstalován xauth.
 • Na serverovém PC musí být nainstalované grafické prostředí a programy, které chceme spouštět.

Připojení a start programů v Unixu/Linuxu

 1. Na linuxovém anebo unixovém serverovém stroji běží SSH server s přesměrováním X11.
 2. Na klientské linuxové stanici musí být spuštěn X Server.
 3. Klient se připojí pomocí příkazu ssh -X uzivatel@ip.
 4. Pro vzdálený start programů stačí psát příkazy a programy se budou otevírat v novém okně.

Připojení a start programů ve Windows

 1. Na linuxovém anebo unixovém serverovém stroji běží SSH server s přesměrováním X11.
 2. Na stanici Windows je spuštěný XMing s nasloucháním displeje 0.0.
 3. Ve Windows klientovi (PuTTY) se připojíme k SSH serveru a v nastavení spojení SSH musí být povoleno přesměrování (Enable X11 forwarding) viz. obrázek.
 4. Po spuštění libovolného programu vyžadující X Server se program spustí v okně našich Windows. Naslouchající program XMing pak převezme úlohu a spustí okno programu.
Nastavení spojení v PuTTY
Program Lxappearance spuštěný na Windowsovém stroji
Program PcManFM spuštěný na Windowsovém stroji