PCManFM

Kategorie: Open-source

Správce souborů pro náročné uživatele i začínající.

PCManFM je odlehčený správce souborů založený na knihovnách GTK+. Podporuje zobrazení dvou panelů, karty, záložky, miniatury, připojené svazky, zobrazuje aplikace, spravuje plochu a mnohé další. Autor udává start do jedné sekundy. Je výchozím správcem souborů v odlehčeném prostředí LXDE.

Domovská stránka je wiki.lxde.org/en/PCManFM.

 • Mimořádně rychlý a malý
 • Prohlížení pomocí karet (jako Firefox)
 • Drag & Drop ovládání s podporou XDS
 • Soubory mohou být přesunuty mezi kartami
 • Načítá velké složky v krátkém čase
 • Podpora asociace souborů
 • Základní podpora miniatur a rozšířená podpora s EXIF
 • Porpora záložek
 • Zvládá zobrazit názvy souborů v jiném kódování než UTF-8
 • Čisté a uživatelsky přívětivé prostředí
 • Správa plochy
 • Může nastavit individuálně každé ploše jiné pozadí
 • Podpora správy odpojitelných médií
 • Bezproblémový přístup ke vzdáleným souborovým systémům jako sftp, smb a ftp
 • Koš

Možnosti

Po nainstalování máme k dispozici dokumentaci pomocí příkazů:

man pcmanfm
pcmanfm --help
 • -d, -daemon-mode Spustí v režimu démona (ignoruje jinou spuštěnou relaci PCManFM).
 • -p profil, -profile=profil Načte konfiguraci jiného profilu ze souboru.
 • -no-desktop podpora pro Nautilus
 • -desktop Spustí manažera plochy.
 • -desktop-off Vypne manažera plochy.
 • -desktop-pref Otevře dialog nastavení plochy.
 • -one-screen Spravuje plochu pouze na obrazovce X (pouze když je použitý –desktop).
 • -n, -new-win Otevře adresář novém okně.
 • -role Nastaví roli X pro okno (pouze když je použito -n).
 • -wallpaper-mode=režim Nastaví režim pozadí plochy, režimy jsou:
  • color Vyplní pozadí barvou.
  • stretch Roztáhne obrázek k vyplnění celého monitoru.
  • fit Roztáhne na velikost odpovídající velikost monitoru.
  • center Umístí obrázek do středu monitoru.
  • tile Vyplní monitor dlaždicemi.
  • crop Roztáhne a ořízne k vyplnění moitoru.
  • screen Roztáhne k vyplnění celé obrazovky.
 • -w soubor, -set-wallpaper=soubor Nastaví pozadí ze souboru obrázku.
 • -show-pref číslo Otevře dialog nastavení na straně číslo.
 • -f, -find-files Otevře dialog hledání souborů.

Správa plochy

PCManFM je také manažerem plochy. To znamená vykreslení nějakého pozadí a zobrazení ikon z adresáře plochy. K aktivaci režimu správy plochy je třeba spustit pcmanfm s atributem –desktop. Další možnost, která ovlivní tento režim je –one-screen. Změnit parametry u běžícího manažera plochy můžeme spuštěním pcmanfm s atributem –desktop-pref.

pcmanfm --desktop
pcmanfm --desktop-pref

Když PCManFM spravuje plochu, zobrazuje na ni ikony. Vzhled ikon odpovídá ikonovému zobrazení v okně pcmanfm s tím rozdílem, že ikony na ploše si pamatují svou pozici. Jestliže máte více jak jeden monitor, ikony i pozadí se objeví na každém z nich. Pozice ikon jsou individuální pro každý monitor.

Nastavení

Typicky je nastavení umístěné v adresáři .config domovského adresáře uživatele. V tomto adresáři jsou mimojiné soubory pcmanfm.conf, který obsahuje obecné nastavení programu a desktop-items-0.conf, který uchovává informace o nastavení plochy.

.config/pcmanfm/
desktop-items-0.conf
pcmanfm.conf