Pacman

Kategorie: Arch Linux, Open-source

Pacman je správce balíčků v distribuci Arch Linux, který je velmi pracovitý a skvěle zvládá závislosti balíků. Pracuje se s ním v příkazové řádce (CLI) příkazem pacman.

pacman --help

Nastavení správce balíčků

Nastavení nástroje pacman je uloženo v adresáři etc/pacman, kde se nachází soubor pacman.conf, který obsahuje důležité nastavení programu. V tom samém adresáři se nachází také soubor mirrorlist, který obsahuje seznam repozitářů.

/etc/pacman/pacman.conf
/etc/pacman/mirrorlist

Update balíčků

Jednotlivé balíčky lze aktualizovat jak z repozitáře, tak z lokálního balíčkového souboru. Pokud se instaluje software z lokálního souboru, činí se tak jedině formou update.

pacman -U program

Aktualizace databáze balíčků

Databáze balíčků může také časem zastarat a je dobré při každé aktualizaci brát tento fakt v úvahu a rovnou aktualizovat i databázy.

sudo pacman -Syy

Aktualizace Systému

Aktualizace jsou u distribuce Archlinux velmi často k dispozici a pokud chceme mít systém aktuální, musíme ho také často aktualizovat.

sudo pacman -Syyu

Instalace programů

Instalace programů je nenáročný proces, při kterém jen potřebujeme vědět, co chceme instalovat.

sudo pacman -S program

Odstranění programů

Jestliže chceme odstranit pouze určitý balíček a známe jeho jméno, použijeme pouze atribut R. Když potřebujeme smazat balíček i jeho závislosti, které ovšem nejsou jiným programem využívány, přidáme atribut Rs. Další možnost je kompletní odinstalace balíčku i závislostí atributem Rsc a to včetně takových závislostí, které jsou vyžadovány i jinými programy, které budou zrovnatak smazány.

sudo pacman -R program
sudo pacman -Rs program
sudo pacman -Rsc program

Ostatní atributy

  • pacman -Q Zobrazení databáze nainstalovaných programů.
  • pacman -Ss text Vyhledá text v databázi balíčků.

Při potížích s pacmanem anebo integritou balíků

pacman -S archlinux-keyring
pacman-key --delete
pacman-key --init && pacman-key --populate archlinux
pacman-key --refresh-keys
pacman -Syyu