Ncdu

Kategorie: Open-source

Je textový program, který prohledá libovolné umístění, analyzuje adresáře i jejich velikost a přehledně seřadí výsledky. Vychází ze známého příkazu „du“. Poskytuje rychlé zobrazení toho, jaké adresáře a soubory zabírají místo na disku. Je velmi užitečný na uvolnění volného místa a pro analýzu velkých souborů.

Instalace

Alpine Linuxapk add ncdu
Arch Linuxpacman -S ncdu
CentOSyum install ncdu
FreeBSDpkg install ncdu
OpenSUSEzypper in ncdu
Ubuntu/Debianapt-get install ncdu

Atributy

 • -h Vypíše nápovědu
 • -v Vypíše verzi programu
 • -e Povolí rozšířené informace o souborech, čte práva souborů, vlastnictví a poslední změnu. Informace o souborech můžeme vyvolat v programu klávesou „i„. Toto může být poněkud náročnější a výstup programu bude větší.
 • -x Je rozkaz neprocházet ostatní systémové soubory, prohledá umístění pouze v tom samém systému souborů.

Klávesové zkratky v programu

 • n Řadí výsledky dle názvu
 • s Řadí výsledky dle velikosti
 • C Řadí dle počtu
 • d Smaže vybrané
 • t Zobrazí složky před soubory při listování
 • g Přepíná mezi ukazeteli graf, procenta a graf i procenta.
 • e Zobrazí/skryje skryté soubory a složky
 • r Obnoví a přepočítá aktuální adresář
 • i Zobrazí informace o vybrané položce
 • b Objeví se konzole v aktuálním umístění

Příklady

Pro klasické prohledání umístění včetně podrobnějších informací:

ncdu -e /mnt/data/soubory

Pro skenování vzdáleného systému a lokální prohlížení souborů:

ssh -C uzivatel@192.168.1.2 ncdu -o- / | ./ncdu -f-

Příklad samostatného užití příkazu du, který vypíše a seřadí obsah adresáře dle velikosti:

du -sh *