Mdadm

Kategorie: Open-source

Nástroj pro vytvoření a správu softwarového Linux RAIDu.

Nástroj pro správu MD zařízení jako Linux software RAID. RAIDová zařízení jsou virtuální zařízení vytvořená ze dvou nebo více reálných blokových zařízení. To dovolí kombinování více zařízení do jednoho MD zařízení s jedním systémem souborů. Některé úrovně RAIDu obsahují zrcadlení disků, které zaručí funkčnost při výpadku některého z nich.

Definice RAIDů

RAID není záloha, ale pouze ochrana před fyzickým výpadkem zařízení.

 • RAID 0 Poskytuje kapacitu součtu všech zařízení v poli, neposkytuje žádnou redundantní ochranu a poskytuje největší výkon.
 • RAID 1 Zrcadlení disků v poli, vytvoří zrcadla z hlavního disku, poskytuje slušnou ochranu dat před výpadkem celého disku. Kapacita pole je dle nejmenšího disku.
 • RAID 2
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5
 • RAID 6
 • RAID 7
 • RAID 10 Je kombinace RAID 0 a 1.

Instalace

Alpine Linuxapk add mdadm
Arch Linuxpacman -S mdadm
CentOSyum install mdadm
Debian/Raspbian/Ubuntuapt-get install mdadm
OpenSUSEzypper in mdadm

Volby

Nastavení programu se nachází v adresáři /etc/mdadm.conf.

 • –assemble Rozebere existující RAID, musí existovat v konfiguraci mdadm.conf
 • –create Vytvoří nové RAID pole

Příklady

 • Vypíše stav RAIDových polí:
cat /proc/mdstat
 • Vytvoření RAIDového pole s úrovní 1 a počtem dvou zařízení sda1 a sdb1:
mdadm --create /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sda1 /dev/sdb1
 • Zobrazí podrobnosti o RAIDovém poli md0:
mdadm --detail /dev/md0
 • Přidání disku sdb2 do RAIDového pole md1:
mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb2
 • Uložení konfigurace RAIDu:
mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
 • Někdy je potřeba aktualizovat initramfs:
update-initramfs -u
 • Odebrání raidového pole md0:
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --remove /dev/md0

Je možné zadávat i více povelů do jednoho příkazu. Tento příklad označí disk sdc1 z raidového pole md0 jako chybný, odstraní jej z pole a znovu přidá do pole:

mdadm /dev/md0 -f /dev/sdc1 -r /dev/sdc1 -a /dev/sdc1

Synchronizace

Při synchronizaci RAID pole je PC vskutku vytížený a při práci dochází k prodlevám. Může se stát, že z nějakého důvodu vypadne disk samovolně z pole a poté dojde k synchronizaci.

Příklad výpisu synchronizace:

md2 : active raid10 sda2[0] sdb2[1]
487741440 blocks super 1.2 512K chunks 2 far-copies [2/2] [UU]
[======>…………..] resync = 33.8% (164945280/487741440) finish=2910.8min speed=1847K/sec

Resource is busy

V případě, že nelze vytvořit anebo odstranit RAID a chybová hláška zní resource is busy, pomůže nástroj dmsetup.

Dejme tomu, že máme RAID md127 se zařízením sdb2, které obsahuje logické svazky a jedním z nich je právě logický svazek system-root. Díky tomu, že systém má svazek načtený, nelze odstranit RAIDové pole md127, pod které svazek spadá.

Příkaz dmsetup table vypíše používaná bloková zařízení:

dmsetup table

Příkaz dmsetup remove zpřístupní dále zmíněný svazek:

dmsetup remove system-root

Po tomto zákroku je možné odstranit pole md127.

V ostatních případech je nutné zjistit, zda na disku anebo diskovém oddílu nejsou aktivní logické svazky a vše odstranit a povypínat.