Marťasova příručka FreeBSD

Kategorie: FreeBSD

Moje poznámky a informace k FreeBSD verze 12.

Po instalaci

Po instalaci se nacházíme v textovém prostředí s jediným uživatelem (superuživatelem) root a základní sadou balíčků pro chod systému. Textový editor je vi.

Uživatelé

Bude potřeba přidat uživatele pro běžnou obsluhu počítače pomocí příkazu adduser. Postup přidání uživatele proklikáme a popřípadě zvolíme shell pokud se nám sh nelíbí. Po čisté instalaci by měl být k dispozici shell sh a csh – který je podobný jako bash.

adduser

Balíčky a instalace – pkg

Pro instalaci slouží nástroj pkg. Jestliže nástroj pkg v systému nemáme, stačí napsat do konzole příkaz pkg a systém zjistí, že je třeba jej nainstalovat a budeme vyzváni k instalaci balíčkovacího nástroje pkg.

pkg

Pro nápovědu a možnosti nástroje pkg zadáme příkaz pkg help.

pkg help

Tipy na instalaci balíčků

pkg install bash sudo mc xorg

Bsdconfig

Pro přehledné základní nastavení slouží nástroj bsdconfig, který dovede pohodlně měnit nastavení přihlášení, uživatele, služby, myš, síť, tty, písmo, jazyk a mnoho jiného.

bsdconfig

X server

Pro instalaci grafického serveru nainstalujeme metabalíček xorg:

pkg install xorg

Pro chod grafiky a vstupních periferií jako je myš a klávesnice musíme editovat soubor rc.conf a nainstalovat balíčky:

  • xf86-video-vesa
  • xf86-input-mouse
  • xf86-input-keyboard

Konfiguraci spouštěcího skriptu xinit můžeme nakopírovat k lokálnímu uživateli a měnit tak pouze uživatelské nastavení. Soubor v domovském adresáři uživatele se bude jmenovat .xinitrc. Nastavení uživatele franta vytvořím například:

cp /usr/local/etc/X11/xinit/xinitrc /home/franta/.xinitrc

Soubor .xinitrc pak může na konci obsahovat příkazy spuštěné po startu X. Spouští tak například správce oken anebo přímo libovolné nainstalované aplikace.

nano /home/franta/.xinitrc
setxkbmap cz & 
startxfce4

Xdm

Nejprve nainstalujeme Xdm pomocí ports:

cd /usr/ports/x11/xdm/
make install clean

Dále nastavíme příslušné tty se spuštěním xdm, v souboru ttys pozměníme nastavení:

nano /etc/ttys
ttyv8 "/usr/local/bin/xdm -nodaemon" xterm on secure

Důležité příkazy pro desktop

Když jsem si instaloval desktop, setkal jsem se s různými příkazy a hodně bylo nového. Níže můžete vidět příklady, které se mohou hodit.

Detekce hardware

pciconf -lv

Přidělení uživateli práva pro sudo

Konfigurační soubor sudoers se nachází v /usr/local/etc/, musíme do něj zapsat uživatele:

franta ALL=(ALL) ALL

Důležité pravomoce pro uživatele

pw group mod -n wheel -m franta

Nastavení textového editoru v shellu

export EDITOR="/usr/local/bin/nano"

Změna shellu uživatele

chsh -s /usr/local/bin/bash

Vypnutí zvuků shellu (beep)

sysctl hw.syscons.bell=0
sysctl kern.vt.enable_bell=0

Permanentní vypnutí

V souboru /etc/sysctl.conf přidáme řádek:

kern.vt.enable_bell=0

Ovladač Synaptics pro touchpad

Do souboru /boot/loader.conf řádek:

hw.psm.synaptics_support="1"

Soubor /etc/rc.conf musí obsahovat řádek:

moused_enable="YES"

Ports

Systém FreeBSD disponuje takzvaným repozitářem ports, který obsahuje snímek více než 33 000 kusů vloženého software. Je strukturovaný do adresářů podle kategorií a programů v umístění /usr/ports. Takový software lze snadno stáhnout v podobě zdrojového kódu a případných patchů. Každý adresář znázorňující jednotlivý program obsahuje soubor Makefile.

Pro instalaci se přesuneme do adresáře programu jako například /usr/ports/x11-wm/dwm a použijeme nástroj make:

make install clean
  • Důležité je adresář vyčistit atributem clean.
make clean

Služby a Rc.conf

Příkaz service jednoduše ovládá služby a jejich stav. Konfigurační soubor /etc/rc.conf určuje jaké systémové součásti a služby se spustí.

Nachází se v adresáři:

/etc/rc.conf

Pro chod grafického serveru X a ovládáním klávesnice a myši musí rc.conf obsahovat tyto řádky:

moused_enable="YES"
hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"

Další nastavení pro vlastnosti spouštění systému lze nastavit v souboru /etc/default/rc.conf:

  • Pro zákaz čekání na síť:
background_dhclient="YES"
defaultroute_delay="0"
defaultroute_carrier_delay="0"

Moduly jádra

Pro zobrazení nahraných modulů slouží příkaz:

kldstat

Pro načtení modulu msdosfs použiji:

kldload msdosfs

Login_conf a čeština

Obsahuje rozmanité atributy a možnosti po přihlášení. Určuje sezení účtu, limity a nastavení uživatelského prostředí. Je použit některými programy pro nastavení po příhlášení do uživatelského prostředí a k vynucení politiky, přihlašování i administrativních omezení.

Soubor uživatelského nastavení .login_conf je v domovském adresáři. Pro český jazyk může vypadat nastavení login_conf takhle:

me:\
	:charset=iso-8859-2:\
	:lang=cs_CZ.UTF-8:

Systémový soubor je v umístění /etc/login.conf, kde je velká porce parametrů. Na systémový soubor běžně sahat nemusíme.

Loader.conf

Pro zavádění, způsob průběhu zavádění a různé možnosti zavádění je zde konfigurační soubor loader.conf, který se nachází v adresáři /boot. Budeme tedy editovat soubor /boot/loader.conf:

boot_mute=YES
autoboot_delay=2
hw.psm.synaptics_support="1"
  • boot_mute=YES Zakryje zavádění systému obrázkem.
  • autoboot_delay=2 Menu pro zavedení trvá 2 sekundy a poté se zavede 1. možná varianta.
  • hw.psm.syna­ptics_support=“1″ Zapne podporu touchpadu pro laptopy.

Problémy s ovladačem radeon

Když jsem instaloval počítač se starší grafickou kartou Ati Radeon, setkal jsem se s případem, že po startu X byl neviditelný kurzor myši.

Jak jsem to vyřešil? Bylo třeba doplnit nastavení Xorg o pár konfiguračních souborů.

driver-radeon.conf

V umístění /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/ vytvoříme konfigurační soubor driver-radeon.conf do kterého vložíve řádky:

Section "Device"
	Identifier "Device0"
	Driver	"radeon"
EndSection

90-cursor.conf

V umístění /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/ vytvoříme konfigurační soubor 90-cursor.conf do kterého vložíve řádky:

Section "Device"
	Identifier "Device0"
	Option "SWCursor" "on"
EndSection

Tímto se problém s neviditelným kurzorem vyřešil.

Ssmtp namísto sendmail

Pokud chceme odesílat poštu vzdáleného poskytovatele pošty jako třeba Gmail, Seznam a podobně, můžeme si nainstalovat nástroj ssmtp a deaktivovat sendmail. Poté už stačí jen vybrat emailového klienta jako například Claws mail/Alpine.

1. Vypneme sendmail

V souboru /etc/rc.conf musíme vytvořit tyto řádky:

sendmail_enable="NO"
				
sendmail_submit_enable="NO"
sendmail_outbound_enable="NO"
sendmail_msp_queue_enable="NO"

Nastavení se projeví po restartu anebo můžeme ukončit sendmail ručně:

killall sendmail

2. Nainstalu­jeme ssmtp

cd /usr/ports/mail/ssmtp/
make install clean

3. Nakonfigu­rujeme ssmtp

Konfigurační soubor najdeme v umístění /usr/local/etc/ssmtp/ssmtp.conf a přidáme do něho řádky:

root=mujemail@gmail.com
				
mailhub=smtp.gmail.com:587
AuthUser=mujemail@gmail.com
AuthPass=mojeheslo
UseSTARTTLS=YES

Nahraďte mujemail@gmail.com svým emailem a místo mojeheslo své heslo k účtu.