Marťasova příručka CentOS

Kategorie: Ostatní OS

V této příručce si poznamenávám šikovné informace o CentOS. Jsou tu záležitosti jako instalace systému zavedení grafického prostředí, instalace balíčků a správa repozitářů, provoz ve VirtualBoxu a další.

Instalace

Jestliže se chcete seznámit s CentOS v pravé podobě a nechat vše na předvolených možnostech tvůrců, můžete vybrat při instalaci software pro Workstation anebo Server s grafickým uživatelským rozhraním a po prvním spuštění budete ve funkčním systému připraveném pro používání.

Nabootování instalačního média
Načítání instalátoru a identifikace systému
Volby lokalizace
Nastavení pro instalaci a její volby
Výběr softwaru
Použití disku
Nastavení sítě
Nastavení času a časové zóny
Instalace systému, uživatelské účty
Licence
Přijímání licence
Přihlášení uživatele
První spuštění GNOME

Minimální instalace a dál…

V možnostech instalace vybereme minimální instalaci, která zajistí, aby bylo v systému po prvním spuštění jen to nejnutnější. Při instalaci si vytvoříme uživatele, heslo správce a po restartu jsme v textovém přihlášení.

V takovém případě se ihned přihlašuji jako root, updatuji systém a instaluji do systému balíčky:

yum update
yum install nano wget mc curl net-tools lsof bash-completion

Síť

Pro nastavení sítě používám nástroj nmtui.

nmtui
Nástroj nmtui

Dalším nástrojem je také nmcli.

nmcli

X

Pro grafický server je nutné zainstalovat balíky Xorg a xinit:

yum install xorg-x11-server-Xorg xinit

Instalace SDDM a Window Makeru

Při minimální instalaci preferuji správce displeje SDDM a správce oken Window Maker. Ukážu Vám, jak zprovoznit CentOS s minimální instalací do grafického prostředí(SDDM a Window Maker). Budeme potřebovat již nainstalovaný grafický server X.

SDDM

Pro instalaci správce displeje SDDM potřebujeme mít přístup do repozitáře EPEL. Nainstaluji správce displeje a zaktivním jeho službu, následně je třeba systému říct, do jakého rozhraní bude nabíhat:

dnf install sddm
systemctl enable sddm.service
systemctl unmask sddm.service
systemctl set-default graphical.target

Konfigurace programu SDDM je v souboru /etc/sddm.conf, kde lze také leccos nastavit.

nano /etc/sddm.conf

V repozitářích jsou k dispozici témata pro SDDM v balíčku sddm-themes, pro nainstalování použijeme následující příkaz:

yum install sddm-themes

Vytvoření sezení

V adresáři /usr/share/xsessions se nachází .desktop soubory s konfigurací sezení. Jestliže jej nemám, tak pro Window Maker si vytvořím sezení s názvem například windowmaker.desktop a udělám jej spustitelným (chmod 777).

cd /usr/share/xsessions
nano wmaker.desktop
[Desktop Entry]
Name=wmaker
Comment=Prihlaseni do Window Makeru
Exec=/usr/local/bin/wmaker
TryExec=/usr/local/bin/wmaker
Icon=wmaker.png
Type=Application
chmod 777 wmaker.desktop

Tipy

Automatické přihlášení

Jednoduše stačí v konfiguračním souboru /etc/sddm.conf odkomentovat řádky:

[Autlogoin]
User=uzivatel

Anebo

Vytvořím soubor /etc/sddm.conf.d/autologin.conf a do něho zapíšu dle svého uživatele a sezení:

[Autologin]
User=uzivatel
Session=wmaker

Window Maker

Window Maker není v repozitářích a kompiluji ho sám. Na stránkách www.windowmaker.org je ke stažení zdrojový kód. Pro úspěšné zkompilování a nainstalování jsou potřeba knihovny pro vývojáře a různé nástroje:

yum install gcc make libtiff-devel libpng-devel libXft-devel libX11-devel libXmu-devel

Rozbalím archiv zdrojového kódu a uvnitř adresáře zadám:

./configure
su
make install clean

YUM

Správce balíčků YUM má klasické ovládání.

 • yum info balíček informace o balíčku
 • yum install balíček nainstaluje balíček
 • yum reinstall balíček reinstaluje balíček
 • yum remove balíček odstraní balíček
 • yum search text/balíček najde balíček
 • yum update zaktualizuje balíčky v počítači
 • yum groups list zobrazí seznam skupin/metabalíků k instalaci

Pro instalaci se dá rovněž použít příkaz dnf.

dnf install xterm

Instalační skupiny

yum -y groups list
yum --enablerepo=epel -y groups install "Xfce"
yum groupinstall 'Development Tools'

Repozitáře

EPEL

Zkratkou Extra Packages for Enterprise Linux je repozitář, který je open-source a je spravován komunitou. Obsahuje užitečné balíky a programy, které v základním repozitáři chybí.

yum search epel-release
yum install epel-release
yum config-manager --set-enabled PowerTools
yum update

Pro ozkoušení, zda je repozitář začleněn do systému spustíme příkaz:

rpm -qa | grep epel

Příklady použití

yum --enablerepo=epel -y groups install "Xfce"

CentOS 8 ve virtuálu

Připojení sdílené složky

Ve VirtualBoxu si nastavíme sdílený adresář s parametrem automatického připojení. Potřebujeme stáhnout iso VirtualBox Guest Additions (download.virtualbox.org/virtualbox/), připojit, otevřít a v disku spustit příkaz VBoxLinuxAdditions.run a vše se nainstaluje. K tomu bude potřeba nainstalovat balíky bzip2, kernel-devel, elfutils-libelf-devel. Nakonec přidáme uživatele do skupiny vboxsf a zrestartujeme PC.

 1. yum install bzip2 kernel-devel elfutils-libelf-devel
 2. cd /run/media/uzivatel/VBox_GAs
 3. ./VBoxLinuxAdditions.run
 4. gpasswd -a uzivatel vboxsf
Nastavení VirtualBox sdílené složky

Schránka

Pro funkci kopírování do a ze schránky je nutné nainstalovat VirtualBox Guest Additions jako v předchozím případě s vynecháním posledního kroku a v nastavení VNC použít obousměrnou sdílenou schránku:

Nastavení VirtualBox schránky pro obousměrné kopírování

Další šikovné příkazy

 • Služby, jejich soubory a procesy: systemd-cgtop