Xresources

Categories: X

Je konfigurační soubor uživatele nastavující parametry X klientů aplikací, nachází se v domovském adresáři.

Xsession

Categories: X

Soubor ~/.xsession v uživatelském adresáři udává příkazy po spuštění X sezení.

Xterm

Categories: X

Xterm je emulátor terminálu pro X Window System.