Bash

Kategorie: Nástroje

Bash je sh-kompatibilní příkazový interpret, který spouští příkazy čtené z klasického vstupu anebo ze souboru.

Byobu

Kategorie: Nástroje

Byobu je nastavitelný manažer oken v konzoli a nástavba programů Screen a Tmux, dokonale ovládá práci s okny a rozdělování obrazovky.

Dmenu

Kategorie: Nástroje

Dmenu je dynamické menu pro X, které čte seznam oddělených řádků výstupu stdin.

GNU Screen

Kategorie: Nástroje

GNU Screen je velmi užitečný program pro práci v příkazové řádce, je nastavitelný manažer oken v konzoli s terminály VT100/ANSI a rozděluje je.

GParted

Kategorie: Nástroje

Gparted je správce disků, oddílů, karet a dalších připojených kapacitních zařízení v prostředí Gnome.

Iotop

Kategorie: Nástroje

Iotop sleduje informace o využití I/O disku za pomoci kernelu a zobrazuje tabulku aktuálního vytížení I/O jednotlivými procesy nebo systémovými vlákny.

Mdadm

Kategorie: Nástroje

Nástroj pro vytvoření a správu softwarového Linux RAIDu.

Nano

Kategorie: Nástroje

Je jednoduchý standartní textový editor pro příkazovou řádku s klávesovými zkratkami.

Sdcv

Kategorie: Nástroje

Sdcv je multiplatformní textová utilita v příkazové řádce pro práci se slovníky Stardict.

Xosview

Kategorie: Nástroje

Xosview je pozorovatel, který graficky zobrazuje některé systémové parametry. Je to zatížení CPU, paměť, swapovací soubor, využití siťě a více.