Jak jsem začal s workoutem

Kategorie: Cvičení

Můj první workoutový trénink se konal v roce 2012.

Uvědomění

uvědomění
Zamyslete se, co jste v životě
kdy chtěli

Všechno začína uvědoměním. V mém případě šlo o uvědomění si toho, že jako „silák“ nestojím za nic. S tímto faktem jsem nedokázal usínat a byl jsem nucen začít trénovat. Uvědomil jsem si špatný pocit, který z povalování mám. Vzpomněl si na dávné touhy a řekl: „Takhle jsem to nechtěl.“ Se začátkem workoutové jízdy si nejvíce spojuji vnitřní změnu a jistě také podněty z okolí.

Hledání informací

Buďte zvídaví a objevujte nepoznané
Buďte zvídaví a objevujte
nepoznané

Začal jsem se zajímat o workoutová hřiště v mém okolí(viz. seznam), kterých nebylo v té době moc. Začal jsem sledovat sportovce, kteří cvičí delší dobu a sledoval jejich umění. Byl jsem zvědavý, jak mi půjdou workoutové cviky.

Nová cesta

Vydejte se ven na hřiště
Vydejte se ven na hřiště

Stát na životním rozcestí a vydat se vybranou cestou vyžaduje odhodlání čelit neznámu. Dost mi pomohla skupina Seberevolta, vedená v tehdejší době Markem Kaletou a Adamem Raw, která ukazovala směr k lepším zítřkům. Skupina Seberevolta měla také komunitu lidí se společnými zájmy a tvořila tak novou generaci mládeže, která namísto sezení u televize cvičila venku. Byl jsem uchvácen motivací, kterou mi dodaly písně od Revolty, později Marcuse Revolty. V té době se psal rok 2012 a tento „odboj“ proti lenosti a špatné společnosti zažíval velký rozmach. Při cvičení venku jsem poznal nové a zajímavé lidi, kteří mě při cvičení podporovali a byli nápomocni. Vše kolem mne se začalo ubírat jiným směrem a to tím, jaký byl mnou zvolený.

Trénink

Je načase začít trénovat
Je načase začít trénovat

„Zpočátku je velmi obtížné dokopat se k tréninku. Pokud se tak již stane, považujeme to za událost měsíce a je na dlouhou dobu vystaráno.“ Připomíná Vám to něco? To je ukázka špatného přístupu k tréninku.


trénink-workout kliky
Kliky s šikmým úchopem na stálkách

Do prvního měsíce jsem trénoval přítahy, kliky, výmyky, dřepy a také všelijaké kreace na hrazdě. Po každém takovém tréninku mě bolelo celé tělo.


Přítah za hlavu
Přítah za hlavu

Po necelém prvním měsíci cvičení se dostávám do kolektivu mladých workouterů a společně makáme. Tréninky probíhaly téměř každý den, byli jsme nedočkaví, kdy už půjdeme opět cvičit. S takovým přístupem jsme měli rychlý progress cvičení.


backlever
Backlever s kladivovým úchopem

Po dvou letech jsme cvičili pokročilé cviky a byli natolik závislí na workoutu, že se stal každodenní trénink nezbytný.

Po čase

po sedmi letech workoutu
„Cvičení mě stále baví a dělá mě spokojenějším.“

Po sedmi letech mě to stále baví a důležitá je chuť to stále dělat. Avšak za posledních pět let neumím nic nového a s počtem opakování i formou jsem šel dolů. Ztratil jsem motivaci, přišel jsem o progress, zažil jsem období, kdy jsem téměř necvičil a fyzická kondice už není jako po „vrcholných“ prvních dvou letech cvičení.

Po vší té dřině, kterou jsem absolvoval a která nyní mou leností přichází vniveč, stojím tam, kde jsem stál na začátku této cesty. V hlavě se mi točí „nechucus pracus“ a odněkud se mi vynoří otázka: „Nemyslíš, že je čas začít?“

Motivace

  • Adam Raw – spor­to­vec z od­větví street work­outu
  • Hannibal For King – legen­da z od­větví street work­outu
  • Marek Kaleta – zná­mý spor­to­vec i hudeb­ník s texty pl­nými moti­vace
  • Revolta – hudební skupina založená Markem Kaletou

Moje oblíbené cviky

Ukázky