Iotop

Kategorie: Open-source

Iotop sleduje informace o využití I/O disku za pomoci kernelu a zobrazuje tabulku aktuálního vytížení I/O jednotlivými procesy nebo systémovými vlákny.

Pro instalaci slouží balíček iotop.

Atributy

 • –version Vypíše verzi
 • -h, –help Zobrazí nápovědu
 • -o, –only Vyfiltruje pouze procesy a vlákna s I/O
 • -b, –batch Zapne neinteraktivní mód, vhodné pro logování
 • -n ČÍSLO, –iter=ČÍSLO Udává počet obnovení a poté konec, vhodné pro neinteraktivní mód
 • -p PID, –pid=PID Zobrazí pouze monitoring procesu s číslem PID
 • -u USER, user=USER Zobrazí pouze uživatelem USER vytvořené úlohy
 • -P, –processes Zobrazí pouze procesy a žádná vlákna
 • -a, –accumulated Zobrazí nahromaděná data namísto propustnosti
 • -k, –kilobytes Zobrazí data v kilobytech
 • -t, –time Přidá ke každé položce časovou značku
 • -q, –quiet Potlačí některé řádky hlavičky, tato volba může být specifikováná možnostmi
  • -q Názvy kolonek jsou vypsány jen při prvním opakování
  • -qq Názvy kolonek nejsou vypsány
  • -qqq Souhrnný I/O stav není vypsán

Příklady použití

 • Výpis pouze procesů s nahromaděnými daty čtení i zápisu, zobrazení procesů provádějících I/O a s velikostí v kilobytech:
iotop -Pako
 • Výpis procesů a vláken uživatele uzivatel:
iotop -u uzivatel
 • Provede 3x výpis údajů pouze pro procesy využívající I/O v neinteraktivním režimu a poté se ukončí:
iotop -bo -n 3

Podobné programy

 • ionice
 • top
 • vmstat
 • atop
 • htop