Hudební formáty na počítači i na médiích

Kategorie: Hudba

Typy a charakteristika hudebních formátů a médií.

Na počítači můžeme mít hudbu v celé škále formátu od velice rozšířených a ztrátových MP3, WMA a AAC, až po velmi kvalitní bezeztrátové a vysokoobjemové FLAC a WAV. Podle datového toku udávaném v kb/s a rozlišení zvuku nebo-li vzorkovací frekvenci, která se zapisuje v kHz zjistíme o jakou kvalitu půjde.

 • Aac
 • Amr
 • Ape
 • Flac
 • Mp3
 • Ogg
 • Wav
 • Wma
průběh bezeztrátového formátu zvuku

Bezeztrátové formáty jsou takové, které dokáží zachovat zpracovaná data a nedochází ke zkreslení hudebního díla a zvukové charakteristiky. Z obrázku je patrná plynulá povaha zvuku a je jasné, že hloubky(bassy), které mají typicky sinusoidní průběh budou dynamické a s plnou hloubkou. Středy(middle) jsou perfektně čisté, vyvážené a srozumitelné. Výšky(high) budou napínat uši až na samý práh slyšitelnosti. Vzhledem k digitální úpravě hudby přecejen není kvalita stejná, jako při nahrávání ve studiu, nejčastějším příkladem mohou být hudební CD. Nejblíže studiové nahrávce jsou analogové záznamy na gramofonových deskách zvaných také vinylové desky.

průběh ztrátového formátu zvuku

Ztrátové formáty mají malou velikost díky kompresy a „ořezání“ signálu. I s největšími datovými toky nedosahují k prezentovatelné úrovni. V případě ztrátového kodeku dochází k podobnému zkreslení jako na obrázku. Posluchač je ochuzen o značnou část dat hudby, která často způsobuje „husí kůži“.

Převod mezi formáty a kvalitou

Při převodu mezi formáty dochází mnohdy i ke ztrátě dat. Jestliže zůstane stejný datový tok, vzorkovací frekvence a bitová hloubka, kvalita je stejná. Zbytečné je pouze převádět na lepší kvalitu z horší, aneb z lejna květinu neuděláme. Pokud převádím do horší kvality, výsledný zvuk bude mít i menší velikost.

Pokud potřebuji převádět formáty, použiji třeba soundconverter.

Práce se zvuky

Software především pro Linux, který je zdarma a pro všechny.

 1. Převod mezi formáty: Soundconverter
 2. Úprava zvukových stop: Audacity
 3. Vytváření zvukových stop a komponování: Rosegarden, Hydrogen-drumkits

Média pro hudbu

Kazetapoměrně kvalitní
Vinylnejlepší možná kvalita
Blu-raynejlepší digitální kvalita
DVDLepší než CD
CD44kHz 16bit