FreeBSD ve VirtualBoxu – sdílené složky a sdílení dat

Kategorie: FreeBSD, Open-source

V tomto krátkém zápisku si nainstaluji VirtualBox-ose-additions, vytvořím si sdílený adresář _DATA přímo v hostitelském manažerovi VirtualBoxu a ten poté připojím do místní složky /mnt/DATA. Pro funkčnost je třeba nainstalovat balík virtualbox-ose-additions a v souboru rc.conf povolit služby pro VirtualBox.

Mimo jiné je možné také využít například WinSCP.

Instalace ose-additions

Pro zpřístupnění možností pro VirtualBox je nutné do cílového systému zainstalovat balík virtualbox-ose-additions.

pkg install virtualbox-ose-additions

Ještě musíme říct systému, aby patřičné služby zavedl a používal. Pro startování služeb VirtualBoxu zapíšeme do /etc/rc.conf:

vboxguest_enable="YES"
vboxservice_enable="YES"

Mimo repozitář bude použitelný instalační zdroj z ports, ale ten vyžaduje kernel source:

cd /usr/ports/emulators/virtualbox-ose
make install clean

Připojení sdílených složek

V hostitelském VirtualBoxu jsem si pomocí správce nastavil sdílenou složku s názvem _DATA. Sdílenou složku budu chtít připojit do umístění /mnt/DATA. Nastavení Mount pointu v tomto případě nehraje příliš velkou roli. Důležité je nastavit korektní připojení disku v systému.

Pro ruční připojení pak můžu využít ručního příkazu mount_vboxfs.

mount_vboxvfs _DATA /mnt/DATA

Fstab a automatické připojení

Jestliže jsem si vytvořil v hostitelském počítači sdílenou složku s názvem například _DATA, mohu ji pomocí zápisu do fstab připojit do systému jako disk. Pro základní nastavení používám například zápis:

_DATA  /mnt/DATA  vboxvfs  rw,gid=1001,uid=1001  0  0

Další možnosti sdílení dat

Možností jak sdílet data je více, jestliže je hostitelský počítač Windows, můžeme využít WinSCP. V nastavení VirtualBoxu virtuálního počítače FreeBSD nastavíme síť jako síťový most, tímto krokem získá počítač IP adresu zjistitelnou ostatními v síti. IP adresu zjistíme pomocí příkazu ifconfig. Stačí zapnout SSH server pomocí sshd_enable=“YES“ v /etc/rc.conf. Poté se připojíme přes WinSCP na příslušnou IP adresu s portem 22.

Při použití na domácím počítači v soukromém prostředí není nutné zabývat se bezpečností. Pro SSH server stačí běžné standardní nastavení.