Elementy a jejich atributy na webu

Kategorie: Web

Tento zápisek obsahuje některé mnou používané konfigurace, ale také jen pro zajímavost zkoušené elementy spolu s jejich možnými vlastnostmi. Jedná se především o jazyk HTML5 a CSS3.

Elementy

Pro správné rozložení a strukturu stránky jsou důležité prvky: html, body, header, nav, article, section, aside a footer.

podstavec, začíná na nové řádce
h1 – h6Nadpisy od 1. do 6. úrovně
imgObrázek
aOdkaz
ulRůzný seznam
olČíslovaný seznam
liPrvek seznamu
preNeformátovaný text – příkazy

pre

Je blok neformátovaného textu, používám ho například pro výpis příkazů, povelů a nastavení. Řádky v něm se nezalamují a neupravují, má podobu takovou, jakou zapíšeme.

<pre>neformátovaný text</pre>
Zde je vidět příklad neformátovaného textu, kterému prohlížeč nezalomí řádky a nechá jej tak, jak je.
Pro tento element mám nastavenou vlastnost automatické rolovací lišty, tmavé pozadí a zelenou barvu písma.

xmp

Slouží pro ignorování libovolného kódu, tímto způsobem zapisuji například XML, HTML kódy a ostatní, které má prohlížeč tendence brát v potaz.

Můžeme takto zobrazit na stránce třeba samotné xmp:

<xmp></xmp>

Text a písmo

Pro formátování textu využívám výhradně stylování pomocí CSS.

 • color: barva popředí
  • blue
  • #dedede
  • rgb(100, 120, 60, 0.5)
 • font-family: určí typ písma
  • serif
  • Arial
 • font-size: velikost textu
  • 18px
  • 1.5em
  • 2vw
  • 0 skryje text
 • text-align: zarovnání textu dle možností:
  • left
  • center
  • right
 • text-shadow: stín pod písmem
  • 5px 5px 5px black
 • text-overflow: určí chování textu, který přeteče
  • auto – automatická lišta pro scrollování
  • ellipsis – ukončí text
  • hidden – skryje přetékající
  • scroll – vynucená rolovací lišta