Dmenu

Kategorie: Open-source

Dmenu je dynamické menu pro X, které čte seznam oddělených řádků výstupu stdin. Když uživatel vybere položku a zmáčkne ENTER (Return), položka se vypíše do stdout a dmenu se ukončí. Zadáváním textu se omezí nabídnuté položky odpovídající zadaným symbolům.

Dmenu_run je skript užívaný programem dwm jako seznam spustitelných programů a výsledky spouští v jejich shellu.

Možnosti

 • -b Dmenu se objeví dole na obrazovce.
 • -f Dmenu chňapne po klávesnici před čtením stdin, ale může zamknout X dokud se nenačte celý stdin.
 • -l řádky Dmenu listuje v seznamu vertikálně s daným počtem řádků.
 • -m monitor Dmenu se zobrazí na monitoru.
 • -p text Definuje text zobrazený nalevo od vstupního pole.
 • -fn písmo Definuje použité písmo anebo sestavu písma.
 • -nb barva Definuje barvu normálního pozadí, porporovány jsou také #RGB, #RRGGBB a barvy X.
 • -nf barva Definuje normální barvu popředí.
 • -sb barva Definuje barvu vybraného pozadí.
 • -sf barva Definuje barvu vybraného popředí.
 • -v Vypíše verzi programu.
 • -w idokna Vloží ID okna.

Používání

Dmenu je kompletně ovládáno klávesnicí. Položky jsou vybrány klávesami šipek, pg-up, pg-down, home a end.

 • Tab Zkopíruje vybranou položku do vstupního pole.
 • Return Potvrdí výběr, vypíše vybranou položku do stdout a ukončí.
 • Ctrl-Return Potvrdí výběr, vypíše vybranou položku do stdout a pokračuje.
 • Shift-Return Potvrdí vstup, vypíše vybranou položku do stdout a ukončí.
 • Escape Ukončí bez výběru položky. Vrací chybu.
 • Ctrl-Vlevo Pohybuje kurzorem na začátek vstupního pole.
 • Ctrl-Vpravo Pohybuje kurzorem na konec vstupního pole.

Používání programu Dmenu hodnotím jako praktické a v kombinaci se skripty jako via jej můžeme rozšířit i o hlednání souborů anebo rychlé odkazy na web a mnoho dalšího.