Dhcpcd

Kategorie: Síť

DHCPCD ovládá protokol DHCP, nastavuje síť a přídělování IP adres.

Dhcpcd je dhcp klient a stará se o přidělování IP adres a to jak staticky, tak automaticky.

Pěkné vysvětlení anglicky je na stránkách https://wiki.archlinux.org/index.php/Dhcpcd.

Nástroj dhcpcd se dá použít například na počítači Raspberry PI s operačním systémem Raspbian pro nastavení drátové sítě s pevnou i automaticky přidělenou IP adresou. Pokud pracuji s Debianem, tak volím rovněž dhcpcd jako základní utilitu pro síť.

Instalace

Dhcpcd bývá základem systému, ale kdyby přeci jen nebyl, nainstaluji ho z repozitáře:

Pro instalaci v Debian/Raspbian/Ubuntu zadám:

sudo apt-get install dhcpcd

Pro instalaci v Arch Linux zadám:

sudo pacman -S dhcpcd

Po instalaci se musí převážně v Arch Linuxu zapnout démon běžící v pozadí, který bude vše řídit, to udělám příkazem:

sudo systemctl enable dhcpcd.service
sudo systemctl start dhcpcd.service

Nastavení a start

Příkazem dhcpcd spustím ručně.

Pro ruční start a definici síťového rozhraní použijeme například:

dhcpcd eth0

Nastavení je v konfiguračním souboru /etc/dhcpcd.conf.

Ifconfig poradí, jak se jmenují síťové adaptéry, jaké adresy jsou přiděleny a také měří pakety.

Příkaz ip link provede totéž jako ifconfig, ale bez paketů.

Statická(pevná) IP adresa

Na příkladu je vidět nastavená pevná adresa 192.168.40.16, v souboru /etc/dhcpcd.conf, kde by mělo být:

interface eth0
static ip_address=192.168.40.16/24
static routers=192.168.40.1
static domain_name_servers=192.168.40.1

Automatická adresa je standartní nastavení