DD

Kategorie: Open-source

Kopírování a převod souborů, disků a zařízení podle použitých operandů.

Co je DD a na co se hodí?

Kopíruje soubory, převádí, klonuje disky i s oddíly anebo vytváří obrazy disků. Skvěle se hodí pro duplikaci disku i s oddíly anebo dovede vytvořit například záložní obraz disku anebo celého systému.

Pro mě je nezbytný pro instalaci systému na Raspberry z připraveného obrazu disku. Jakékoli instalační CD/DVD si s ním jednoduše přenesu do iso souboru.

Volby a operandy

 • if=zdroj Určí zdroj dat, může být disk, obraz disku a zařízení.
 • of=cíl Určí cíl přenosu, může být disk, obraz disku a zařízení.
 • bs=4M Určí 4MB čtení a zápis najednou (výchozí je 512), přebíjí parametry ibs a obs.
  • 4M = 4 MB
  • 512 = 512 B
 • status=úroveň Učí úroveň zobrazení informací vypsaných do stderr. K dispozici jsou úrovně:
  • none Potlačí vše kromě chybových zpráv.
  • noxfer Potlačí finální statistiku.
  • progress Ukáže statistiky přenosu.

Testování rychlosti

Pro otestování zápisu na disk vytvoříme soubor test, který bude 1024MB veliký a výsledky se hodnotami přibližují reálným hodnotám při práci s PC:

dd bs=1M count=1024 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync

Následovat bude výpis výsledků:

1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 0.874364 s, 1.2 GB/s

Příklady

 • Klonování celého disku:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb status=progress
 • Vytvoření iso obrazu disku:
dd if=/dev/sda1 of=/mnt/zaloha/zaloha.iso
 • Přenos iso obrazu na disk:
dd bs=4M if=raspbian.iso of=/dev/sdb conv=fsync

Poznámky

 • Starší verze nepodporuje progress.