CUPS

Kategorie: Open-source

CUPS je open source tiskový server založený na standardech, který řídí a odesílá data do tiskáren. Je nezbytným softwarem pro tisk na unixových strojích. Převádí popisy stránky z aplikace do něčeho, čemu tiskárny rozumí a ta data pak odesílá do tiskárny. Nyní, když každý výrobce dělá věci jinak, může být obecný tisk problematický. CUPS dělá, co může, abychom se namísto řešení problémů jak tisknout zaměřili na samotný tisk a odpadly nám mnohé starosti. Samotné tiskárny lze spravovat pomocí webového rozhraní CUPS, které je přístupné na adrese localhost:631. Můžeme zde přidávat a mazat tiskárny, měnit nastavení tiskáren, ovládat tiskové úlohy a prohlížet logy. Podporuje lokální i síťová spojení tiskáren.

V drtivé většině případů rozběhá všechny dostupné tiskárny, čím vyšší verze, tím větší podpora novějších tiskáren. Spolupracuje s různými frontendy.

Instalace

Pro instalaci slouží v linuxových repozitářích balíček cups, tento balíček je dostupný asi pro všechny linuxové distribuce a unixové systémy. Server běží jako služba a proto je většinou nutné spustit službu cups (cupsd).

FreeBSD to má trochu jinak, je nutné umístit do konfiguračního souboru /etc/rc.conf parametr cupsd_enable=“YES“.

Webové rozhraní pro konfiguraci

Pro přístup do webového rozhraní použijeme adresu localhost:631 anebo 127.0.0.1:localhost. We webovém rozhraní můžeme přidávat tiskárny, měnit jejich nastavení a předvolby, tisknout zkušební výtisky, spravovat tiskovou frontu a také samozřejmě mazat tiskárny. Můžeme zde také měnit konfigurační soubor cupsd.conf. Prohlížet si můžeme přístupový záznam, chybový záznam, záznamy o stránkách a také nápovědu.

Pro administraci pak slouží přihlášení superuživatele/roota daného počítače.

CUPS
CUPS

Konfigurační soubory

Konfigurační soubory najdeme v adresáři /etc/cups/ :

 • client.conf
 • cupsd.conf
 • lpoptions
 • printers.conf

Lpoptions.conf

Obsahuje dodatečná anebo specifická nastavení, velikost papíru, výchozí tiskárnu a tak dále. Pro výchozí velikost papíru přidáme například řádek:

media=A4

Tiskárny

Správa tiskáren se provádí pomocí webového rozhraní na adrese localhost:631 anebo 127.0.0.1:631. Pokud již máme v systému více jak jedno zařízení, je na místě nastavit výchozí tiskárnu pomocí lpoptions.

Nějaké ty příkazy

Ikdyž je možné kompletní správu provádět webovým rozhraním, musel jsem také přiložit pár příkazů pro info.

 • Pro ověření stavu tiskárny poslouží příkazy:
lpstat -a
lpstat -t
 • Možnosti tiskárny a tisků:
lpoptions
 • Tisková fronta pro výchozí tiskárnu
lpq

Kompatibilita

Doporučuji používat raději aktuálnější verze ovladačů, PPD souborů a při chybě tisku se zaměřit na error_log.

Pro kontrolu kompatibility PPD souboru souží příkaz cupstestppd, za který dopíšeme cestu k souboru.

root@test:/ # cupstestppd /usr/local/etc/cups/ppd/HP.ppd
/usr/local/etc/cups/ppd/HP.ppd: PASS
 WARN Size "C5" should be the Adobe standard name "EnvC5".
 WARN Size "C6" should be the Adobe standard name "EnvC6".
 WARN Size "DL" should be the Adobe standard name "EnvDL".
 WARN Size "COM10" should be the Adobe standard name "Env10".
 WARN Size "Monarch" should be the Adobe standard name "EnvMonarch".

Časté problémy

Nejde tisk

No %%BoundingBox: comment in header!
No %%Pages: comment in header!
Nothing to print
(/usr/lib/cups/filter/pstoraster) stopped with status 1!
 • Špatný tiskový filtr anebo také rastr