Coronavirus nedomysleli

Kategorie: Ostatní...

Doba coronavirová se ani mě nevyhnula a tak ji se zájmem pozoruji. V České Republice tento fenomén vypukl v březnu 2020. Od té doby se dějí věci. Budu tedy celou situaci sledovat z povzdálí a zkusím si udělat svůj obrázek…

Vzhledem k zajímavým okolnostem jsem se rozhodl připisovat důležité události a změny, které se časem mění a zápisek aktualizuji.

V zájmu bezpečnosti

 • Vlády se předhání v bezpečnostních opatřeních.
 • Nutí lidi provádět monitorované transakce.
 • Přemýšlí se o zrušení hotovosti.
 • Vymýšlí se ochranné zákony postrádající smysl samotné ochrany.
 • Vytvořil se nový systém protiepidemické ochrany PES. Tento pes prý bude odteď potírat zběsilé řádění viru.
 • Uzavírají se drobné obchody, služby a krachují živnostníci.
 • Největší obchodní řetězce kupodivu pokračují.
 • Uzavírají se hranice.
 • Nařizuje se zákaz vycházení od 23:00.
 • Není možné navštívit své blízké v domově důchodců i nemocnici.
 • Zakazuje se pití a podobné užívání pochutin na veřejnosti (zejména kvůli Vánočním trhům).
 • Jsou nařízeny roušky, které jako prevence a ochrana z logiky věci nemají smysl.
 • I přes nařízení o rouškách nejsou roušky pro všechny.
 • Uzavírají se základní i jiné školy, dochází k výuce online.

Dopad nařízené pandemie

 • Rozkvět dovozu a nakupování přes internet i rozvozu jídla
 • Mnoho lidí bylo vyhozeno z rytmu a těžce se budou vracet.
 • Rozšíření strachu z nemocí a izolovanost lidí od ostatních
 • Psychycký dopad zejména na děti a mládež
 • Monitorování pohybu občanů
 • Monitorování transakcí
 • Uvedení nouzového stavu
 • Uplatňování plíživých praktik
 • Uzavírání neprůhledných státních obchodů a transakcí

Rozvoz jídla

Od doby, kdy byla omezena možnost vycházení a také vyhlášen stav karantén, rapidně přibylo na silnicích rozvozců jídla a fastfoodu. Tento fakt poukazující na nechuť populace zaobírat se jídlem a prostě jen zvednout telefon a objednat si, bude mít neblahý vliv na budoucí chování i zvyky lidí, nehledě na zhoršující se fyzický stav.

Zatímco tedy není možné zajít si do oblíbené restaurace, je možné zajet k okénku a vyzvednout si svůj MCDonald. Možnosti získání lepšího jídla, než je fastfood, takřka mizí před očima. Co po této krizi zbyde? Jen řetězce obstarávající nekvalitní jídlo ve velkém, večeři při svíčkách ne, ale MC’romantiku u okénka ano.

Uvedení nouzového stavu v rámci státu ČR

Nouzový stav vidím, jako bonusové kolo ve hře, které si může hráč zahrát, uplatnit svá pravidla a namlsat se. V tomto případě hráči nejsou občané, pravidla se otáčí vzhůru nohama a nemlsá se skóre, ale peníze. Během nouzového stavu se formují zákony a opatření, které vzhledem k hrozbě (která statisticky není horší než rýma) jsou až mimořádně agresivní a současně také popírající jedno druhé.

První nouzový stav byl vyhlášen z důvodu schopnosti poprat se s touto situací lépe jako stát. Činy, které se v této době dějí, připomínají spíše agresivní, záměrnou a rychlou změnu zákonů a fungování společnosti.

Opakované vyhlašování nouzového stavu je již přijímáno snadněji a ani není potřeba vysvětlovat důvody, zatímco moc vlády roste úměrně s klesajícími právy občanů, kteří strádají a nemohou žít kvalitní život.

Příště může být projistotu vyhlášen výjimečný stav natrvalo, aby to bylo jednodušší.

S výhledem do budoucnosti

Od března 2020, kdy vypukla v naší zemi krize se událo hodně věcí a mezi nejasnou přítomností se rýsuje jasná budoucnost. Asi jako se nedá našim politickým zástupcům věřit nos mezi očima, můžeme věřit, že předpovídání budoucnosti dovedou jen v těch mezích, které sami ovládnou. Informace vystřelené do zpravodajského mišmaše sdělující příchod pandemie a její plánovaný návrat, opatření jsou více než podezřelé.

 • Od července 2020 se plánuje návrat pandemie a to v září.
 • V říjnu se prosadil opět nouzový stav a opatření přituhují.
 • V prosinci se prodloužil nouzový stav do 22. ledna.

Návrat pandemie v září proběhl dle předpovědi a bylo nutné opět utáhnout opasky z důvodu, že letní rozvolnění s sebou přineslo extrémní nárůst pozitivních. Nutno zdůraznit, že čím více se testuje, tím více přibývá pozitivních lidí. Jestliže je někdo pozitivní, systém trasování nefunguje, i když osoba má pozitivní test a událost se nahlásí na hygienu, není testován nikdo z blízkých a ani těch, kteří s nimi byli v kontaktu. Celé to budí dojem jakéhosi cirkusu.

Opětovné rozvolnění proběhlo okolo začátku prosince 2020. Je patrné, že rozvolnění bude mít za následek opětovné uzavření a to dle mého názoru v ještě větší míře, než tomu bylo doposud. Možná se to takto ještě párkrát zopakuje, než nastane další změna. S odstupem času sleduji, že jsem se nemýlil a razantní uzavření proběhlo asi za dva týdny.

Pochybné a nejisté testy-výsledky

Okolo spolehlivosti testů na COVID-19 se vedou sáhodlouhé diskuse a neviditelným nátlakem jsou k nim lidé nuceni. Cena takového testu se pohybuje okolo 2 000 Kč a přečkat frontu, která díky zájmu o testy u kvalifikovaných stanic je veliká a ve výsledku se dozvědět verdikt o spolehlivosti téměř 50/50 není příliš uklidňující.

Otázkou zní, jak testy vlastně fungují a na základě čeho se vyhodnotí takový pozitivní test? Jestliže je pozitivní i namátkou testované ovoce, předměty a podobně, můžeme se vlastně o tyto údaje opírat?

Jestliže někdo umře ve vysokém věku anebo z jiných zřejmých důvodů, jak je možné, že zdravotnický personál má záměr o falešnou příčinu úmrtí a sice COVID-19? Jestliže umře někdo při dopravní nehodě a byl pozitivně testovaný, jak je možné, že tato osoba automaticky spadá do kategorie obětí viru COVID-19?

Princip testů se opírá o zdroj, který je nepřesný. Princip testů by měl mít základ v izolovaném viru, to se bohužel neděje a výsledky testů tak připomínají ruskou ruletu. Bohužel nejsem žádný odborník, abych se mohl rozsáhleji vyjádřit.

Ananas je pozitivní

Jestliže testy prováděné na lidech jsou nespolehlivé anebo jen nesprávně detekují výsledek, na zvířatech, zelenině a ovoci je to ještě horší. Anonymně testovaný vzorek ananasu je pozitivní, koza je pozitivní a papája je pozitivní. Kolega byl včera pozitivní, ale dnes je negativní – tak to je v pořádku. Vnucuje se myšlenka, že výsledky této komedie jsou jako hod kostkou, nebo se nás někdo snaží vystrašit z něčeho, co je součástí celku již dávno?

Ochrana neochrana

Ochrana a novodobý symbol před tímto virem, který je přenášen kapénkově, je rouška, respirátor anebo stačí i hadr s gumou. Tolerován je i kus látky přes pusu i nos. Je toto řešení skutečně účinné a efektivní? Není možné, že se z roušek uvolňují nanočástice a výsledek je kontraproduktivní? Názor si musíme udělat sami. Zajímavý článek o úvaze efektivnosti roušek nalznete zde. Nefunkčnost roušek vysvětluje Dr. Theodore Noel, samozřejmě zde ukázal, že i ta sebelepší dýchací maska vypouští různé aerosoly.

Očkování bude (ne)povinné

Proč bychom se měli nechat očkovat neznámými látkami před nemocí, která má lehký průběh? Všude zmiňovaný těžký průběh je zaznamenán u lidí, kteří již mají primární chorobu oslabující tělo, anebo u rizikových skupin a v takovém případě by je zkolila jistě i rýma.

Očkování má být nepovinné, ale pro neočkované je plánováno takové omezení, že v podstatě neočkovaný člověk nebude moci vyjít ani z domu.

Na přelomu roku proběhlo veřejné slyšení o veřejném nesouhlasu lidu a volání o pomoc. Svůj nesouhlas vyjádřilo přes 17 000 lidí osobně podpisem petice Blanický Manifest a učinili tak osobně i přes státní restrikce a omezení a to nikoli v rozporu s nimi. Premiér přislíbil dodržení požadavků petice, kde nejdůležitějším bodem bylo dobrovolné očkování bez skrytých výhod i nevýhod a komunikace státu při řešení problémů také s předními českými nevyslyšenými odborníky, kteří patří mezi špičku.

Zdraví se od státu nedočkáme

Vzhledem k okolnostem a situaci právě odehrávající se je nutné držet imunitu a její fungování v co nejlepší kondici. Měla by se posílit osobnost, imunita a zdraví, ale to se v žádném případě vzhledem k restrikcím a přístupu státu nemůže stát, protože se zavírají sportovní centra a většina možností utužovat své zdraví se stává prakticky nezákonná.

Namísto utužování zdraví a imunity se razí heslo o proočkovanosti, která spasí svět a vyřeší situaci. Není třeba ani dodávat, že jde o finančně náročné a obecně problematické řešení.

Stát proti nám

V této době mnozí, co se spoléhali na stát, byli ošklivě zklamáni. V tom všem, co se děje, nevidím jediný čin směřující ku prospěchu nám občanům. Akorát si s námi utírají…

Vzpomínám si, jak před vypuknutím koronakrize zavítali do naší země příslušníci z USA. V té době jsem si jejich návštěvu představoval asi takto: přijede kompetentní a vysoce postavená osoba, která zkontroluje situaci, rozdá rozkazy a připraví scénář. Naši zástupci souhlasně přikývnou a bude ruka v rukávu. Evidentně se něco takového stalo, protože od té doby to šlo se vším z kopce.

Obdobné scénaře se dějí i v ostatních zemích až na výjimky. Je možné pozorovat stejný průběh paniky, uzavírek a náhlé změny k „bezpečnějšímu“ životu. Prostě vyloženě boj pro lepší zítřky.

Ten, kdo nejde s novým režimem, jde proti němu. Jakákoli slova kritiky z úst jakýchkoli odborníků, kteří mají na situaci jiný pohled, než udává vláda, tato slova jsou umlčována a zahrabávána. Ke slovu lidem se bohužel dostanou pouze politicky korektní osoby, které nemají zájem řešit situaci v náš prospěch.

Pozor

Pozor na nové formování společnosti, pozor na utváření nových zvyků, pozor na omezení – mohou mít trvalé následky. Musíme si dát pozor na to, co z nás po pandemii bude. Pozor na svou vnitřní sílu a svobodu, nenechte si ji vzít. Pozor na ty, kteří to také odnáší a sice děti. Vzdělání stejně jako jiné nežádoucí odvětví se utnulo. Průmysl 4.0 už běží a nová doba přichází.

Třeba přijde revoluce…