Conky

Kategorie: Open-source

Monitor systému a jeho hodnot pro X i CLI.

Conky je systémový monitor pro X původně založený na programu Torsmo. Od počátku se conky významně změnilo oproti svému předchůdci. Má mnoho vestavěných objektů, umí také zobrazit libovolné informace používáním skriptů a externích programů.

Conky má více než 250 vestavěných objektů obsahujících podporu pro spoustu statistických údajů OS. Počítá také s externími hudebními přehrávači, IMAP, POP3 a mnohem více. Conky tyto informace zobrazí jako text, průběhová čára, graf průběhu s různými barvami a písmy.

 • uname
 • uptime
 • CPU usage
 • mem usage
 • disk usage
 • top
 • IMAP, POP3
 • MPD, XMMS2, BMPx, Audacious

Možnosti

 • -a, –aligment=uspořádání
  • left
  • right
  • middle
  • top_right, bottom_left a jiné kombinace
 • -b, –double-buffer dvojitá vyrovnávací paměť k eliminaci „mihotání“
 • -c, –config=soubor jiný konfigurační soubor
 • -C, –print-config vypíše standartní nastavení do stdout(konzole), dostupné pouze v sestavení s příznakem BUILD_BUILT­IN_CONFIG
 • -d, –daemonize conky v pozadí
 • -D, –debug ladící režim
 • -f, –font=písmo výběr písma k užití
 • -h, help vypíše nápovědu v příkazové řádce
 • -i počet počet opakování obnovení a ukončit
 • -o, ––own-window vykreslí vlastní okno pro program
 • -p, –pause odmlka před startem programu
 • -q, –quiet tichý režim, žádný výstup
 • -t, –text text k vykreslení
 • -u, –interval=sekundy interval aktualizace
 • -V, –version vypíše verzi a obecné informace. Po výpisu se ukončí
 • -X, –display=displej displej X11 k užití

Nastavení

Standartní uživatelské nastavení se nachází v domovském adresáři uživatele, kde program hledá soubor .conkyrc.

.conkyrc

Systémové nastavení se nachází ve složce /etc/conky/conky.conf.

/etc/conky/conky.conf

Další konfigurační soubor pro uživatele může být:

/home/franta/.config/conky/conky.conf

Mé nastavení

Lišta

Na stolním počítači používám conky v podobě lišty a to jen se základními informacemi. Sledovat můžeme:

 • Procesor
 • Volné místo
 • Paměť
 • Síť
 • Baterii
 • Hlasitost

Sloupec

Sloupcové rozložení s barevně rozlišeným textem

Zobrazení do sloupce je ve většině případů ideální varianta. Klasické uspořádání zajistí přehlednost i neznalému. Žlutě je text značící názvy měřených hodnot a zelený text udává hodnoty. Šedivě jsou zbarveny pouze procesy v hitparádě top procesů. Pozadí je průhledné. Jedná se o drobně upravený originální konfigurační soubor. Takové jednoduché nastavení se vytvoří podle potřeby za chvilku.

Obsahuje následující údaje:

 • Název počítače a jádra
 • Doba spuštění
 • Takt procesoru
 • Operační paměť RAM
 • Swap
 • CPU zatížení
 • Souborový systém / a home
 • Síť – odesílání a stahování
 • Výpis procesů podle vytížení CPU