Co je příkazová řádka?

Kategorie: Obecně

Příkazovou řádkou komunikuje uživatel s operačním systémem, nejčastěji fyzicky klávesnicí, často také vzdáleně. Prvotně je k dispozici po naběhnutí systému a aktivně po přihlášení. Práce s ní není tak hrozná, jak vypadá. Po osvojení několika desítek příkazů budeme vládnout systému.

Prostředí a chování příkazové řádky určuje shell, který bývá standardně u většiny systémů Bash.

Uvítací hláška

Po přihlášení v příkazové řádce máme možnost zvolit hlášku na přivítanou. Soubor /etc/motd určuje nápis po textovém přihlášení. Prázdný konfigurační soubor znamená žádná hláška. Napsat dovnitř souboru můžeme cokoli chceme. Dají se zapsat i skripty pro interaktivitu.

Bash – interpret

Základem příkazové řádky je interpret, který volá příkazy, napovídá, mění barvu a ještě mnohem více. Příkazová řádka rozlišuje malá a velká písmena. Čtěte také článek o Bashi.

Nastavení Bashe najdeme v domovském adresáři /home/franta/ jako soubor .bashrc.

Historie příkazů se zaznamenává opět v domovském adresáři do souboru .bash_history.

Můžeme také změnit interpreta použitého po přihlášení ručně.

Nastavení pomocí .bashrc

Soubor .bashrc v domovském adresáři určuje konfiguraci bashe. Je v něm uloženo nastavení.

Zkratky – alias

Můžeme využít alias jako zkratku pro příkaz, příklady zkratek:

 • Příkaz s vyvolá start X serveru:
alias s='/usr/bin/startx'  
 • Příkaz soubory spustí správce souborů MC:
alias soubory='mc'
 • Příkaz zaloha zkopíruje složku data do složky záloha:
alias zaloha='cp /home/franta/data /media/usb/zaloha'

Nápověda

Výhodou Linuxu je, že obsahuje dostatek dokumentace. Klidně by zabavil neznalého uživatele na celý rok a naučil ho vše. Ke každému příkazu je připravena kvalitní a mnohdy obsáhlá dokumentace.

Manuál – dokumentace

Vyvolání dokumentace provedeš přidáním man před příkaz: ↓

man příkaz

Nápověda použití

Další část nápovědy je o používání programu popsána jako používání a vyvoláš ji argumentem –help za příkazem: ↓

příkaz --help

Více informací o příkazové řádce najdeš na stránkách wiki.ubuntu.org, informace jsou použitelné i pro jiné distribuce.

Další interpreti

 • sh
 • zsh
 • csh
 • ksh
 • bash

Rozšíření

Pro rozšíření možností příkazové řádky můžeme využít nástroje jako jsou terminálové multiplexery. Přidávají nejen užitečné funkce, ale i důležitá rozšíření. Mezi významné funkce patří:

 • Rozdělení na více oken
 • Sdílení sezení
 • Vlastní rozhraní

Takové multiplexery jsou: