Windows Subsystem for Linux - WSL

WSL je linuxový podsystém pro Windows, který administrátorům ulehčí práci a zbortí hranice mezi Windows a Linux

Úvodem

WSL (Windows Subsystem for Linux) je šikovná funkce Windows, která nabízí provoz linuxového systému pomocí virtualizace na Windows. V systému funguje vše, disk C je automaticky připojený v /mnt/c. Po připojení pomocí SSH stačí na PC s funkčním nastavením zadat příkaz wsl a spustí se podsystém Linux.

Instalace WSL

Cílem příkladu instalace je mít distribuci OpenSUSE pod Windows.

  1. Zapneme funkci wsl pomocí powershell a také spustíme přidat nebo odebrat programy a povolíme fci.
  2. dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
  3. Po zapnutí zrestartujeme počítač.
  4. Spustíme Microsoft Store a vyhledáme wsl. Zobrazí se nám možné distribuce pro nainstalování. Testoval jsem OpenSUSE.
  5. V nabídce Start se objeví ikona našeho Linux OS, kterou spustíme a začne dodatečná instalace a spustí se systém Linux.
  6. Při prvním spuštění proběhne instalace a poté už si můžeme vytvořit uživatele pro Linux.