SSH na Windows

Obsahuje důležité i užitečné o zabezpečeném SSH připojení z Windows

Připojení z Windows díky PuTTY

Z operačího systému Windows se lze bez problémů připojit na jakýkoli SSH server, který je dostupný v síti anebo přes internet. To vše umožní klasický program PuTTY, který je volně ke stažení.

Pro připojení stačí znát opět uživatele a adresu počítače.

uzivatel@192.168.40.125

Po úspěšném navázání spojení budu dotázán na přijmutí host key nebo-li klíče hosta. Stačí potvrdit volbou Ano a jsem přihlášený do vzdáleného počítače.

Tunelování v PuTTY

Tunelování umožní připojení k jinak nedostupným sítím, které jsou za routrem, firewallem anebo jiným způsobem oddělených.

Pro nastavení takového tunelu stačí u aktivního připojení vyvolat nabídku okna a vybrat Change settings....

Nastavíme Source port, který bude představovat port na lokálním počítači pro tunel (825). Parametr Destination obsahuje adresu a port na serveru SSH, který bude tunelován. Pro jednoduchý příklad můžeme jako destinaci zadat localhost:80. Pro aplikaci přidáme pravidlo tlačítkem Add a aplikujeme pomocí Apply. Tunel okamžitě funguje na stávajícím připojení.

Výsledek je, že na vzdáleném počítači bude tunel z portu 80 na lokální počítač a port 8025